Porady

Alter: Jak skutecznie zabezpieczyć kotłownię przed wybuchem gazu?

24.06.2016

Bezpiecznie w wybuchowych warunkach. Stosowanie urządzeń do pomiaru i detekcji stężeń gazów niebezpiecznych (toksycznych i wybuchowych) regulują liczne akty prawne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. nakazuje stosowanie urządzeń zabezpieczających (sygnalizacyjno-odcinających) we wszystkich kotłowniach o sumarycznej mocy grzewczej powyżej 60 kW.

Szeroki asortyment urządzeń marki ALTER pozwala sprostać stawianym wymaganiom i zapewnić bezpieczeństwo, tam gdzie warunki pracy są wyjątkowo niebezpieczne. Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kotłowni gazowej, już na etapie projektu, należy uwzględnić System Detekcyjno-Odcinający typu SDO z zaworem odcinającym dopływ gazu w sytuacji wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej. Właściwy dobór urządzeń, miejsca montażu detektorów i centrali mogą zapewnić bezpieczną eksploatację kotłowni gazowej.

Równie istotna jest okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej, łatwa do wykonania za pomocą przenośnego detektora, dostępnego w dwóch wersjach: typ LD100 – do pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz typ LD100/N – do pracy poza taką strefą. Stacjonarny System Detekcyjno-Odcinający umożliwia progową detekcję stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, za pomocą podłączonych do niej głowic pomiarowo-detekcyjnych. Dodatkową funkcją centrali jest bezpośrednia współpraca z urządzeniem odcinającym dopływ gazu (elektrozawór), po wykryciu jego wycieku. System może zabezpieczać nie tylko kotłownie, ale również obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej, domowe oraz inne pomieszczenia, w których występuje zagrożenie wybuchowe, toksyczne lub ubytku tlenu. Poza zabezpieczeniem obiektu przed wybuchem przez sygnalizację tego zagrożenia system może uruchomić urządzenia współpracujące, takie jak zewnętrzna sygnalizacja akustyczno-optyczna, zawory gazowe, wentylatory, wyciągi, nawiewy, blokady.

Bezpiecznie w wybuchowych warunkach

Podstawowe elementy systemu to:

  • centrala sterująca SDO,
  • głowice detekcyjne serii GDX-70 lub MGX-70,
  • zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny,
  • zawór odcinający (opcja).

Głowice MGX-70 przeznaczone są do stosowania w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem a także poza nimi. Głowice GDX-70 ogólnego przeznaczenia mogą być stosowane tylko poza wyznaczonymi strefami zagrożenia wybuchowego. Przenośny detektor LD-100 wykrywa nieszczelności w różnego typu instalacjach gazowych (gaz ziemny, LPG itp.). Urządzenie przeznaczone jest zarówno do kontroli instalacji w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej jak i instalacji przemysłowych. Zastosowanie giętkiej sondy oraz umieszczenie czujnika półprzewodnikowego o dużej czułości na jej końcu, pozwala na wykrywanie nawet śladowych ilości ulotów gazu i umożliwia dostosowanie kształtu sondy do aktualnych potrzeb, a także dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Budowa urządzenia umożliwia jego stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4 (dot. modelu LD-100). Odczyt wartości stężenia ulotu gazu pokazywany jest na siedmiopunktowej skali diodowej, po której przemieszcza się punkt świetlny, wskazujący aktualny próg stężenia. Dodatkowo każde przekroczenie progowe sygnalizowane jest akustycznie przez zmienną częstotliwość pracy wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (im wyższe stężenie, tym wyższa częstotliwość sygnalizacji).

źródło i zdjęcia: ALTER S.A.

Firma powiązana:

ALTER S.A.

Telefon 61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
www.altersa.pl
alter@altersa.pl

ALTER S.A.