Porady

Komin-Flex: Komin pracujący "na mokro"

13.06.2016

Warunki nowoczesnego komina najlepiej spełniają podciśnieniowe wkłady kominowe produkcji KOMIN-FLEX wykonane ze stali kwasoodpornych. Wkłady te wprowadzone do tradycyjnych kominów ceramicznych jako wkładka ochronna przejmują funkcję klasycznego komina.

Wysoka przewodność cieplna, odporność na działanie spalin specjalnych stali kwasoodpornych sprawiają, że przy szerokim zakresie wymiarowym średnic i różnorodności typowych elementów - wkłady kominowe są najlepszym i najwygodniejszym systemem zabezpieczenia kominów ceramicznych służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, w tym kotłów na paliwa stałe, gazowe lub olejowe.

Oferowany przez KOMIN-FLEX system wkładów kominowych podciśnieniowych składa się z elementów rurowych, podłączeniowych, wyczystkowych, mocujących, kolan oraz zakończeń kominowych. Podstawowe elementy wkładów kominowych produkowane są ze stali o grubości 0,5; 0,8 w zakresie typowych średnic od 100 do 300 mm. Precyzyjnie wykonane elementy (rury spawane techniką plazmową) oraz szczelne połączenia stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Specjalna konstrukcja połączeń - mufa łącząca długości 100 mm charakterystyczna dla KOMIN-FLEX gwarantuje prostotę montażu i dużą sztywność konstrukcji.

Podciśnieniowe wkłady kominowe KOMIN-FLEX odpowiadają europejskim normom: EN 1443, EN 1856-2 oraz polskiej normie PN-93/B-02870. Produkcja wkładów kominowych objęta jest systemem Zakładowej Kontroli Produkcji, certyfi kat nr 1020-CPD-070038635 (TZUS Praga). Firma KOMIN-FLEX wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy EN ISO 9001:2008 certyfi kowany przez TZUS Praga.

Dla urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym w postaci ekogroszku zalecanym systemem jest Podciśnieniowy Wkład Kominowy typu KF wykonany z materiału 1.4404 wg DIN w grubości 0,8mm. Wielkość komina i jego parametry określające średnicę i wysokość powinny być zgodne z zaleceniami producenta urządzenia grzewczego. Paliwo spalane w urządzeniu grzewczym powinno odpowiadać zaleceniom producenta.

Różnica pomiędzy pracą komina oznaczonego wg PN EN 1856 jako komin do pracy w warunkach suchych (bez stałego wydzielania się kondensatu) lub mokrych (z zalegającym kondensatem) wynika z typu zastosowanego gatunku materiału. Dla stali gatunku 1.4404 przewiduję się pracę w warunkach mokrego komina odpornego na skropliny powstałe w procesie kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej.

źródło i zdjęcia: Komin-Flex