Porady

Uciechowski: Jak wzmocnić nadproże?

13.05.2016

Wzmocnienie nadproża wykonuje się w przypadku modernizacji budynku lub gdy zostanie ono uszkodzone. W przypadku nowo budowanych obiektów wzmocnienia wymagają te konstrukcje, które są przerabiane, np. w czasie poszerzania otworu na drzwi.

Prace zaczynamy od wycięcia faz w betonie na długość, która będzie o 40 cm większa niż planowana szerokość drzwi. Następnie należy wmurować w nie stalowe elementy wzmacniające, np. drut żebrowy, kątownik. Przy wmurowaniu drutów należy pamiętać, aby cały drut był zatopiony w zaprawie oraz by zachować 2 cm otulinę z cementu wokół drutu.

źródło i zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Firma powiązana:

Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Telefon 62 734 42 68, 62 734 47 46
www.uciechowski.com.pl
biuro@uciechowski.com.pl

Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.