Porady

Marma Polskie Folie: Zastosowania EKRANÓW pod pokrycia z paneli rąbkowych

06.06.2016

Od dawna pod blachy tytanowo-cynkowe, cynkowe, aluminiowe itp. łączone na rąbki a układane na poszyciach (na deskowaniu, płytach wiórowych lub sklejkach) stosuje się warstwę przekładkową z wysoko paro-przepuszczalnych membran. Tego typu podkłady w dachach wentylowanych spełniają rolę warstwy poślizgowo-rozdzielającej.

Układanie na poszyciach polega na mocowaniu blach za pomocą żabek lub łapek do poszyciaJak wiadomo, wszystkie blachy bardzo szybko zmieniają swoją temperaturę i jednocześnie szybko zmieniają swoje wymiary – rozszerzają się pod wpływem wzrostu temperatury i kurczą przy jej spadku. Dlatego prawidłowe ich ułożenie wymaga takiego mocowania, które umożliwi stałe poruszanie się blach wzdłuż swoich największych wymiarów. Z tego powodu potrzebne są warstwy poślizgowo-rozdzielające.

Ten stały, codzienny ruch powoduje niebezpieczeństwo przetarcia na wystających elementach poszycia. Dlatego pod wszelkimi blachami układanymi na sztywnych podłożach układa się warstwy poślizgowe, które muszą mieć pewną grubość niwelującą nierówności typu: wystające łebki wkrętów lub gwoździ, zadziory i połączenia płyt lub desek.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w praktyce nie można idealnie (prostopadle) wkręcić wszystkich wkrętów lub wbić wszystkie gwoździe tak aby ich łby nie wystawały ponad powierzchnię desek lub płyt. Również krawędzie na połączeniach poszczególnych fragmentów poszycia nigdy nie stanowią jednej płaszczyzny. Dlatego warstwy poślizgowo-rozdzielające powinny być grube tak aby blacha nie przecierała się na tych nierównościach.

Układanie na poszyciach polega na mocowaniu blach za pomocą żabek lub łapek do poszycia (desek lub płyt) przykrytego uprzednio specjalnymi podkładami. Natomiast powlekane blachy profilowane, rąbkowe mogą być mocowane dwojako w zależności od wersji w jakiej są produkowane. Większość ma fabrycznie wykonane otwory w bocznych przegięciach usztywniających i dlatego mogą być również układane na szerokich łatach i kontr łatach.

W ofercie Marma Polskie Folie materiałem najbardziej odpowiednim pod blachy płaskie układane na poszyciach jest WŁOCHATY EKRAN DACHOWY, który na spodzie ma specjalną, grubą włókninę igłowaną znakomicie osłaniająca ruchy termiczne blach.

Wielu czytelników zastanawia się na pewno "A co się stanie z parą wodną, która przechodzi nad Ekran?". Otóż : ta para wodna skrapla się pod blachą i spływa w dół po Ekranie. W dachach wentylowanych jest jej mało i dlatego proces skraplania i odparowywania może się powtarzać wielokrotnie zanim skroplina opuści dach spływając w okapie (rys.). Ekran nie przepuści wody do środka w stronę poszycia (desek, płyt wiórowych lub sklejki).

Z powodu swojej budowy WŁOCHATY EKRAN DACHOWY znakomicie nadaje się do opisywanej roli. Jednak żaden producent nie powinien polecać swoich wyrobów bez sprawdzenia ich przydatności nawet jeżeli ich zastosowanie wynika z wielu innych doświadczeń. Dlatego Marma Polskie Folie bada zastosowania swoich produktów.

Powlekane blachy profilowane, rąbkowe mogą być mocowane dwojako w zależności od wersji w jakiej są produkowane

Między innymi daszkami badawczymi znajdującymi się w zakładzie w Nowej Dębie jeden z nich dedykowany jest opisywanym pokryciom blaszanym. Na dwóch różnych poszyciach tego daszku: na płycie OSB i na półdeskowaniu, ułożony jest WŁOCHATY EKRAN DACHOWY przykryty blachą w postaci paneli rąbkowych mocowanych na brzegach profilu.

Poszycie wykonane jest tak aby można było dostarczać pod blachę większe ilości wody niż to jest możliwe w normalnych dachach po to żeby sprawdzić jak w dłuższej perspektywie czasowej zachowuje się woda znajdująca się na Ekranie i pod blachą.

Pierwsze wnioski z takiego badania będą już możliwe do sformułowania latem 2012 roku.

Dla uważnych obserwatorów: okapy tego daszku nie są wykonane tak jak powinny być w takich pokryciach. Wynika to z badawczego charakteru eksponatu. Blachy są zamocowane na sztywno w okolicy kalenicy tak, ze ruchy termiczne blach będą kompensowane w okapie, gdzie będziemy obserwować ewentualne wyciekanie wody. Z tego powodu okap jest wykonany inaczej niż w prawidłowych rozwiązaniach.

źródło i zdjęcia: Marma Polskie Folie