Porady

Warunki gruntowe, a wybór izolacji

Zgodnie z polskim Prawem Budowlanym inwestor nie ma obowiązku przeprowadzania badań geotechnicznych przed rozpoczęciem prac. W niektórych przypadkach projekt obiektu powinien być zaopatrzony w dane, które można pozyskać po przeprowadzeniu takich badań. Pozwalają na otrzymanie rzetelnych informacji, dotyczących między innymi: rodzaju gruntu na działce, parametrów geotechnicznych, głębokości występowania wód gruntowych.

Dane umożliwiają uniknięcie problemów związanych z pękaniem ścian, zawilgoceniem fundamentów. Prowadzone są dwuetapowo: w terenie (pobieranie próbek, przeprowadzenie pomiarów) oraz w laboratorium (badanie próbek, oznaczenie parametrów geotechnicznych).

Ustalenie warunków gruntowych pozwala na zastosowanie odpowiedniej formy izolacji. Do najczęściej występujących, w warunkach polskich, rodzajów gruntów zalicza się:

    • grunty przepuszczalne – charakteryzują się dużą zdolnością do przewodzenia wody. Zaliczane są do nich przede wszystkim żwiry i piaski. Szczególne niebezpieczeństwo niesie sytuacja, w której poziom wody gruntowej jest wysoki. Zaleca się stosowanie cienkiej izolacji przeciwwodnej na bazie foli fundamentowej bądź geomembrany.
    • grunty spoiste – odznaczają się niską przepuszczalnością wody. Pozostająca w poszczególnych warstwach woda opadowa bądź gruntowa może być niebezpieczna dla posadowionego budynku. Należy pamiętać, że w fundamenty pozostają stale w środowisku wilgotnym, wobec czego zaleca się zastosowanie izolacji ciężkiej oraz drenażu.

źródło i zdjęcia: Gutta

Warunki gruntowe, a wybór izolacji

Firma powiązana:

Gutta

Telefon 61 428 20 64 (65)
www.gutta.pl
info@gutta.pl

Gutta
Zobacz produkty: