Porady

Daikin: Ile prądu pobiera klimatyzator?

03.06.2016

Klimatyzatory to nowoczesne urządzenia o relatywnie niskim zużyciu prądu. Energia elektryczna potrzebna jest do obiegu i sprężania czynnika chłodniczego tak aby skutecznie chłodzić. Pobór mocy klimatyzatora określany jest przez producenta w dokumentacji urządzenia. Istotną sprawą jest różnica między mocą chłodniczą jednostek a ich poborem prądu.

Chłodzenie klimatyzacją

W przypadku klimatyzatorów głównym podawanym parametrem jest ich moc/wydajność chłodnicza czyli zdolność chłodzenia określonych mas powietrza przepływających przez jednostkę wewnętrzną - parownik. To tym parametrem kierujemy się dobierając klimatyzator do powierzchni pomieszczenia. Na każde 10m2 powierzchni powinniśmy planować 1kW mocy chłodniczej urządzenia. Czyli w pomieszczeniu o powierzchni 35 m2 trzeba zainstalować klimę o mocy ok. 3,5 kW.

Maksymalny pobór energii klimatyzatora podawany jest również w kW i dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kW wynosi ok. 1,1 kW. Srednio jest 3 krotnie mniejszy niż moc chłodnicza klimatyzacji. Dodatkowo współczesne klimatyzatory różnią się od starych urządzeń typu on-off i rzadko pracują z pełną mocą dzięki zastosowaniu w nich sprężarek inwerterowych. W praktyce zużycie energii takiego klimatyzatora w codziennej eksploatacji ok. 0,3-0,8 kWh a oszczędność energii może sięgać nawet 50%.

Znając średnie zużycie energii na godzinę wystarczy dodać godzin pracy w miesiącu, pomnożyć przez ilość kWh i cenę 1 KWh w posiadanej taryfie. Szacunkowo obliczyliśmy poniżej:

0,3-0,8 KW * 40-60h miesięcznie = 12 - 48 kWh miesięcznie

12-48 kWh * 0,68 zł / 1kWh = 8,16 - 32,64 zł koszt miesięczny

Podobnie sprawa wygląda ze zużyciem energii przez klimatyzatory przenośne. Moc chłodnicza podawana w specyfikacji jest trzykrotnie wyższa niż maksymalny pobór prądu. Urządzenia przenośnie są mniej efektywne i będą pracować z większą mocą co może wiązać się z wyższymi miesięcznymi kosztami eksploatacyjnymi.

Ogrzewanie klimatyzacją

Współczesne klimatyzatory posiadają funkcję ogrzewania. Działają jak pompy ciepła i potrafią dogrzewać pomieszczenia. W przypadku klimatyzatorów o zdolności grzewczej - czyli o funkcji pompy ciepła powietrze - powietrze, głównym podawanym parametrem jest moc grzewcza urządzenia. Z reguły jest ona wyższa niż moc chłodnicza i dla klimatyzatora o mocy chłodniczej 3,5 kW moc grzewcza wynosi 4kW. Maksymalny pobór prąd u trybie ogrzewania jest ok. 4 razy niższy niż moc grzewcza i wynosi ok. 1,1 kW. Aby policzyć miesięczny koszt ogrzewania klimatyzacją wystarczy zsumować godzin kiedy urządzenie pracowało i pomnożyć z kosztem 1kWh w swojej taryfie.

źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland

Firma powiązana:

Daikin Airconditioning Poland

Telefon 22 319 90 00
www.daikin.pl
office@daikin.pl

Daikin Airconditioning Poland