Porady

Climowool: Skuteczna izolacja akustyczna – harmonia wnętrza

02.06.2016

Izolacja akustyczna budynku ma duży wpływ na komfort życia mieszkańców. Aby wyeliminować nadmiar hałasu w pomieszczeniach, należy między innymi zastosować odpowiednie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne.

Mieszkańcy nowo wybudowanych budynków nierzadko mają problemy z akustyką pomieszczeń. Nie tylko dochodzą do nich dźwięki z zewnątrz, ale i hałasy z sąsiednich mieszkań, klatek schodowych, systemów instalacyjnych czy wentylacyjnych. Słyszalne odgłosy i drgania rozchodzą się wzdłuż połączonych ze sobą przegród budynku – ścian, stropów i dachu. Jeżeli parametry akustyczne przegród są nieprawidłowe w całym mieszkaniu, powstaje efekt nadmiernego hałasu. Jednym ze sposobów komfortowego wyciszenia domu jest użycie wysokiej jakości materiałów do izolacji akustycznej.

Materiały izolacyjne

Izolacyjność akustyczna pomieszczeń jest objęta normą (wskaźniki RA1 i RA2). To oznacza, że każdy typ pomieszczeń – m.in. pokoje, pomieszczenia sanitarne, korytarze – powinny być oddzielone od siebie przegrodą o minimalnej izolacyjności akustycznej określonej przepisami. Według rozporządzenia są to kolejno parametry: 30 decybeli (dB) dla przegrody pomiędzy pokojem a pozostałymi pomieszczeniami, 35 dB dla przegrody między pokojem a pomieszczeniami sanitarnymi i w końcu 50 dB dla przegrody pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami a korytarzem i klatką schodową. Aby zdolność izolacji akustycznej przegrody była jak najwyższa, należy porzucić minimalne wymagania i zastosować podwyższony standard, wybierając dobre materiały izolacyjne. Poszukując produktów, trzeba zwrócić uwagę na zdolność materiału do zatrzymywania dźwięków o określonej częstotliwości. Decyduje o tym współczynnik pochłaniania dźwięku alfa (α). Całkowite pochłanianie mają materiały odznaczające się α=1.00.

Izolacyjna wełna szklana

Żeby mieszkanie było w pełni wyciszone, jego ściany powinny być zbudowane z materiałów ciężkich – gdyż im bardziej masywna jest ściana, tym trudniej wprawić ją w wibrację. Budowa w budynku masywnych ścian (z bloczków silikatowych, gozobetonowych czy ceramicznych) wymaga jednak odpowiedniej logistyki, sprzętu i czasu, a ewentualna poprawa własności akustycznych takich ścian jest droga. Lepszym, bardziej ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem jest zastosowanie ścian lekkich (gipsowo-kartonowych) z tzw. "systemem sprężynowym". W przegrodach tych przestrzeń między płytami wypełnia wełna mineralna z włókien szklanych, pełniąca rolę "sprężyny" pochłaniającej dźwięk. Ważne jest, aby przestrzeń pomiędzy płytami była wypełniona w całości i nie więcej niż nominalna szerokość profili (tzn. w profil o szerokości 100 mm, wkładamy wełnę o grubości 100 mm – nie mniej i nie więcej ) Im większa grubość ścianki, tym lepsza izolacyjność akustyczna. Warto wiedzieć, że to wełna szklana ma najlepsze właściwości absorbcji dźwięku. Dlatego wełna climowool to nie tylko optymalna izolacja termiczna, ale także – izolacja akustyczna. Do tego zastosowania zalecamy produkt climowool TW1-E.

źródło i zdjęcia: climowool sp. z o.o.

Firma powiązana:

climowool sp. z o.o.

Telefon 68 323 99 42-44
www.climowool.pl
biuro@climowool.pl, dok@climowool.pl

climowool sp. z o.o.