Porady

Thermoval: Instalacja pompy ciepła powietrze-woda

04.04.2016

Wybierając odpowiedni model pompy, musimy sprawdzić, dla jakich parametrów podano jej moc grzewczą. Następnie powinniśmy zapoznać się z tak zwanymi charakterystykami pompy (krzywymi mocy cieplnej dla różnych temperatur górnego źródła i krzywymi dla zmiennej temperatury powietrza atmosferycznego) Taka krzywa da nam odpowiedź na pytanie, czy wybrany model pompy dostarczy odpowiednią (zgodną z bilansem cieplnym domu) ilość ciepła w warunkach skrajnych, ujemnych temperatur w okresie zimy.

Praktycznym rozwiązaniem, przyjętym jako standard w zaawansowanych technicznie krajach, gdzie pompy ciepła zdobyły zauważalny udział w rynku urządzeń grzewczych, jest dobór takiej pompy, która pokryje w 100% zapotrzebowanie na moc grzewczą, gdy temperatura powietrza spadnie do: - 5ºC. Obserwacje i dane o temperaturach, które występowały w poprzednich 30 latach, potwierdzają że nieznaczny procent dni w okresie zimy, charakteryzuje się niższą temperatura zewnętrzną od tej przyjętej w założeniu. W tym okresie, pompa ciepła powietrze - woda, wspomagana jest grzałką wbudowaną w buforze. Koszt ogrzewania jest chwilowo wyższy i równy mocy grzałki (z reguły: 2 kW) pomnożonej przez cenę energii (I lub II taryfa) i przez czas jej pracy.

Pamiętajmy jednak o tym, że pompa ciepła powietrze - woda, której wydajność cieplna spełnia powyższe wymogi, przez pozostałą część roku, czyli np: 50 tygodni, będzie działać z wysoką wydajnością, dającą znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania domu i przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Wróćmy na chwilę do współczynnika COP (Coefficient of Performance), który dla niskotemperaturowej pompy ciepła powietrze - woda, przez większość roku, przekracza wartość: 3 lub nawet 4. To znaczy, że płacąc za 1 kWh elektrycznej energii otrzymamy 3, 4 lub więcej KWh energii cieplnej, ogrzewającej nasz dom i wodę użytkową.

źródło i zdjęcia: Thermoval Polska

Firma powiązana:

Thermoval Polska

Telefon 22 853 27 27, 22 853 70 66
www.thermoval.pl
handlowy@thermoval.pl

Thermoval Polska