Porady

Ekoklimax-Projekt: Wybór nagrzewnicy - wodna czy elektryczna?

21.03.2016

Nagrzewnice, które stanowią podstawowe wyposażenie central Ekozefir, to nagrzewnice wtórne, czyli do podgrzania powietrza nawiewanego do obiektu do temperatury zadanej przez użytkownika. Jako opcja można zastosować nagrzewnice wstępne, które mają za zadanie zabezpieczyć wymiennik odzysku przed szronieniem. Moce nagrzewnic wodnych dobierane są na indywidualne zamówienie klienta.

Centrala z nagrzewnicą wodną, jeśli przez noc centrala będzie wyłączona to czy nagrzewnica nie zamarznie? 

Sterowniki Standard od wersji 9.6, oraz Digital od wersji 4.00, posiadają zabezpieczenie przed zamarznięciem nagrzewnicy wodnej działające również po wyłączeniu centrali. Dzięki temu w razie spadku temperatury nagrzewnicy poniżej dopuszczalnej, otwierany jest zawór nagrzewnicy. Gdy nagrzewnica się rozgrzeje, zawór z powrotem zostanie zamknięty. Należy pamiętać, aby centrala była podłączona do prądu, czynna była pompa obiegowa, oraz źródło ciepła. Inną sprawą jest, że przy centralach z wentylatorami EC (z elektroniczną komutacją), pobór prądu przez centralę jest na tyle mały, że wyłączanie centrali na noc, lub na czas nieobecności użytkowników, nie jest konieczne.

źródło i zdjęcia: Ekoklimax-Projekt

 

 

 

 

 

Firma powiązana:

Ekoklimax-Projekt

Telefon 52 321 24 53, 693 030 586
www.ekozefir.pl, www.ekoklimax.pl
biuro@ekozefir.pl

Ekoklimax-Projekt