Porady

Aksil: Jak powinno się zabezpieczać eternit?

16.03.2016

Czyszczenie i malowanie eternitu może być prowadzone tylko przez firmy wykonawcze z uwagi na pylenie azbestu.

Czyszczenie i malowanie eternitu może być prowadzone tylko przez firmy wykonawcze z uwagi na pylenie azbestuJeśli eternit jest stary ("sypiący") przed malowaniem podłoże powinno zostać wzmocnione impregnatem AXILUX.

Eternit należy dokładnie oczyścić wodą z detergentem przy pomocy myjki ciśnieniowej (zalecane) lub szczotki, następnie spłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć. W czasie pracy stosować się do wskazówek zawartych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 02.04.1998 (środki ochrony osobistej pracownika).

Po przeschnięciu impregnatu pomalować dwukrotnie farbą AKSILBET DACHÓWKA.

Przy pierwszym malowaniu farba powinna być rozcieńczona wodą w stosunku 3 części farby do 1 części wody.

Drugie malowanie powinno być wykonane nierozcieńczoną farbą.

źródło i zdjęcia: Aksil