Porady

Regess: Mikroinstalacje fotowoltaiczne

09.03.2016

Dla gospodarstw domowych, budynków mieszkalnych i biur. Produkcja na potrzeby własne, z możliwością odsprzedaży nadwyżek.

Ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa, wewnątrz której istnieje pole elektryczne w postaci złącza P-N(+,-)Jesteśmy polskim producentem systemów fotowoltaicznych. Oferujemy rozwiązania standardowe i nietypowe zarówno w systemach typu off-grid i on-grid. Projektujemy i wykonujemy dedykowane systemy dowolnej wielkości oraz mocy. Realizujemy projekty na całym świecie.

Podczas gdy ceny prądu stale rosną, nasza firma zwraca się ku darmowym ekologicznym źródłom energii. W naszej ofercie, oprócz paneli słonecznych, posiadamy także polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne, które służą do zmiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wszystkie komponenty oferowanych instalacji fotowoltaicznych wytwarzane są zgodnie z normami europejskimi oraz posiadają certyfikat CE.

PODSTAWOWE INFORMACJE / zasada działania

Ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa, wewnątrz której istnieje pole elektryczne w postaci złącza P-N(+,-). Promienie słoneczne padające na fotoogniwo są pochłaniane i generują w jego wnętrzu właśnie ładunki dodatnie i ujemne, które rozkładają się po przeciwległych stronach ogniwa, wytwarzając tym samym różnicę potencjałów (napięcie). Wystarczy do ogniwa podłączyć urządzenie pobierające energię i następuje przepływ prądu elektrycznego. Jeśli ogniwo jest wystawione na promieniowanie słoneczne w sposób ciągły, przepływ (natężenie) prądu ustabilizuje się na poziomie proporcjonalnym do natężenia tegoż promieniowania. Należy pamiętać o tym, że pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne charakteryzuje się niewielką mocą, dlatego aby uzyskać pożądane wartości mocy, ogniwa muszą być ze sobą połączone szeregowo lub równolegle w tzw. panele lub moduły. Do produkcji paneli polikrystalicznych o mocy powyżej 200 W na jeden panel, wykorzystywany jest krzem polikrystaliczny.

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych

Główną zaletą instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarcze w sposób czysty, cichy i praktycznie bezobsługowy. Dlatego stają się coraz bardziej powszechne w układach podłączonych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej jak i w autonomicznych systemach prądotwórczych.

Zasilają lampy uliczne, przejścia dla pieszych, stacje meteorologiczne, przekaźniki radiowo-telekomunikacyjne, oraz wiele układów urządzeń w zastosowaniach domowych. Wydajność systemu uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia uzyskiwanego w skali roku w miejscu montażu instalacji. Im większa ilość słonecznych dni i im mocniejsze promieniowanie, tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać energii elektrycznej z danej instalacji. Bardzo ważnym elementem montażu jest również kierunek i kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne można stosować praktycznie w każdym miejscu, do którego dociera słońce. Doskonałym miejscem do montażu paneli są dachy budynków czy elewacje.

Wyróżniamy 2 typy układu instalacji:

1 typ autonomiczny, na który składają się akumulatory odpowiedzialne za magazynowanie energii. W tym typie układu energia zgromadzona w akumulatorach jest bezpośrednio przekazywana do odbiorników włączonych w obwód elektryczny ogniwa. Ten typ układu stosuje się najczęściej przy małym zużyciu energii (np. domki letniskowe, jednorodzinne itp.) lub w sytuacjach, gdy doprowadzanie sieci energetycznej do obiektu jest niemożliwe. Ten autonomiczny układ można konfigurować pod kątem połączenia z siecią domową w celu dostarczenia energii elektrycznej do wybranych obwodów elektrycznych.

2 typ zewnętrzny, w przypadku którego ogniwa fotowoltaiczne połączone są z siecią elektryczną. Takie rozwiązanie pozawala na bezpośrednie dostarczanie energii z sieci energetycznej w sytuacji, gdy panele fotowoltaiczne wytwarzają jej za mało. Systemy fotowoltaiczne połączone z siecią energetyczną wymagają dopasowania ich funkcjonowania do jej charakterystyki. Jest to niezbędne, gdy planuje się sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej lokalnemu dystrybutorowi energii. Do zamiany prądu stałego, uzyskanego z modułów fotowoltaicznych na prąd zmienny o charakterystyce prądu sieciowego służy falownik. Jest jednym z elementów wchodzących w skład całego systemu fotowoltaicznego.
Należy pamiętać o istniejących regulacjach, które określają możliwości oraz warunki sprzedaży tzw. "zielonej" energii, jaką jest energia słoneczna. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci energetycznej, aby uzyskać informacje o możliwości przyłączenia naszej instalacji do sieci publicznej.

Główną zaletą instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej

Nasze systemy fotowoltaiczne to:

 • Ograniczenie kosztów energii
 • Możliwość dopasowania mocy systemu do własnych potrzeb
 • Preferencyjne warunki instalacji
 • Możliwość odsprzedaży nadwyżek wytworzonej energii
 • Przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej na koszt operatora sieci
 • Brak konieczności otrzymywania koncesji na wytwarzanie energii

Wartość energii produkowanej w ciągu roku* przez zestaw PV 1,5 kWp wystarczy do:

 • 14 miesięcy ciągłej pracy lodówko-zamrażarki (125W, A++)
 • zagotowania 7 620 razy wody w czajniku o poj. 1,7l
 • skoszenia 160 boisk piłkarskich (boisko o powierzchni 7410m2)

Wartość energii produkowanej w miesiącu* przez zestaw PV 1,5 kWp wystarczy do:

 • pracy przez miesiąc 2 lodówko-zamrażarek (125W, A++)
 • zagotowania 1 068 razy wody w czajniku o poj. 1,7l
 • skoszenia 23 boisk piłkarskich (boisko o powierzchni 7410m2)

źródło i zdjęcia: Regess Energy

Firma powiązana:

Regess Sp. z o.o.

Telefon 75 644 20 73
regessenergy.pl
info@regessenergy.pl

Regess Sp. z o.o.