Porady

Ekopol: Eksploatacja oczyszczalni ekologicznej

04.03.2016

Jako producent, zadbaliśmy o prostotę obsługi naszych urządzeń, oraz o to aby konieczne przeglądy wypadały jak najrzadziej. Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, iż ich eksploatacja nie jest w żaden sposób uciążliwa - nie wymagają codziennej uwagi użytkownika.

Oto kilka zasad eksploatacji:

  • Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne opróżnianie osadnika z osadu, wykonanie czego zalecamy co dwa lata.
  • Raz w roku zalecane jest czyszczenie filtra, który znajduje się w ostatniej komorze osadnika. Należy wypłukac go strumienieniem wody pod ciśnieniem.
  • Raz w miesiącu należy stosować preparaty bakteryjne (np. BIO7 itp.) w celu wzbogacenia układu o nowe szczepy bakterii i przyśpieszenia procesów rozkładu. Preparat taki dozuje się przez wsypanie proszku do miski ustępowej.
  • Do urządzenia EKO nie należy dostarczać wód opadowych, tudzież elementów wykonanych z tworzyw sztucznych np. środków higieny osobistej, gdyż może to powodować zakłócenia w jego pracy.
  • Uwaga! Przestrzegamy przed odprowadzaniem do systemu oczyszczalni skroplin z kondensacyjnego pieca c.o., gdyż mają one negatywny wpływ na działanie urządzenia. 
  • Wskazówka: objętość ocieku można w prosty sposób zminimalizować poprzez ocieplenie przewodu kominowego dziesięciocentymetrową warstwą waty szklanej (ogranicza to skraplanie się zanieczyszczonej pary wodnej na skutek różnicy temperatur). Na rynku dostępne są również urządzenia neutralizujące skropliny.
  • Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesach fermentacji , oraz dostarczane wraz ze spływającym ściekiem zabezpiecza ją przed przemarznięciem w czasie silnych mrozów. Dotyczy to również drenażu rozsączającego.
  • Aby uzyskać i utrzymać maksymalną skuteczność procesu oczyszczania należy unikać wylewania do zlewu, toalety itp. dużych ilości bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa, wybielacze, silne kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy używanych do mycia i prania detergentów). Wynika to z faktu, iż substancje te mogą wykazywać znaczące działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne.

źródło i zdjęcia: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol