Porady

URSA: Jak poprawnie zaizolować budynek?

29.02.2016

Nośniki energii są coraz droższe. Rosną ceny energii elektrycznej, gazu, węgla czy oleju opałowego. Dlatego bardzo ważne jest wdrożenie oszczędności, tak by nakłady na utrzymanie domu lub mieszkania były jak najniższe. Wprowadzenie większych i poważniejszych zmian wymaga jednak nieco czasu, niezbędnego do przygotowania i realizacji takich pro-oszczędnościowych inwestycji.

Ekologiczny dom czy mieszkanie to już nie tylko kwestia mody na ekologię. To coraz częściej konieczność finansowa. Ze względu na wysokie koszty energii wdrażanie kompleksowych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie jej zużycia staje się niezbędne. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko czy zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych.

W ciągu całego cyklu życia budynku koszty budowy stanowią zaledwie 11 procent. Najwięcej - bo aż 84 procent - stanowi udział kosztów eksploatacyjnych, w których z kolei największy udział mają koszty ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody (około trzy czwarte z ogólnych kosztów eksploatacji). Szacuje się, że dla niemal połowy (46 procent) inwestorów opłacanie rachunków za ogrzewanie jest problemem.

źródło i zdjęcia: Ursa

 

Firma powiązana:

URSA

Telefon 32 268 01 29
www.ursa.pl
ursa.polska@ursa.com

URSA