Porady

Izohan: Jak wykonać hydroizolację wewnętrzną (typu wannowego)?

25.02.2016

W sytuacji gdy z jakichś powodów nie można odkopać ścian fundamentowych i wykonać izolacji od zewnątrz, czyli tam, gdzie działa wilgoć gruntowa, rozwiązaniem jest wykonanie izolacji od strony pomieszczenia.

Zasadniczą różnicą między zewnętrzną izolacją pionową a izolacją wewnętrzną typu wannowego jest to, że przy wykonanej izolacji wannowej przekrój muru pozostaje cały czas wilgotny. Nie powinno to stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa budynku, jeśli w konstrukcjach ścian nie znajdują się materiały nieodporne na wilgoć, jednak należy wiedzieć, że rozwiązanie z izolacją od strony wilgoci gruntowej jest o wiele bardziej korzystne. Powyżej wewnętrznej powłoki uszczelniającej stosuje się zazwyczaj rozwiązanie polegające na odtworzeniu izolacji poziomej przez wykonanie iniekcji oraz nakłada tynk renowacyjny, jednak jest to temat na osobny artykuł.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Aby izolacja od strony pomieszczenia była skuteczna, konieczne jest uzyskanie nośnego podłoża oraz zapewnienie jak największej przyczepności materiału izolacyjnego. Dlatego bardzo istotne jest, aby wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem, antyadhezyjne części usunąć. Następnie należy uzupełnić ubytki, puste spoiny i nierówności za pomocą systemu zapraw PCC – IZOHAN renobud R.

Jeśli występują punktowe lub liniowe przecieki, należy je zatamować plombami z cementów szybkowiążących.

MATERIAŁY DO USZCZELNIEŃ WEWNĘTRZNYCH

Do uszczelnień wewnętrznych w piwnicach najlepiej stosować jednoskładnikowe mikrozaprawy uszczelniające. Mikrozaprawy dwuskładnikowe zazwyczaj mają zbyt duży opór dyfuzji pary wodnej oraz zbyt małą wytrzymałość na odrywanie przy naporze wody negatywnej. Wyjątek stanowi zastosowanie mikrozapraw dwuskładnikowych na powierzchniach poziomych, gdy mają zapewnioną konstrukcyjną warstwę dociskową.

Jeśli zastosujemy na powierzchniach poziomych materiały bitumiczne oraz wszystkie pozostałe uszczelnienia, które nie są wykonywane jako zespolone, lub te podatne na odkształcenia oraz nieodporne na negatywne ciśnienie wody, będziemy musieli wykonać odpowiednią warstwę dociskową.

PODŁOŻA NA STYKU PION–POZIOM

Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. Styk ściany i posadzki należy zawsze odsłonić, usunąć jastrych w pasie o szerokości min. 20–25 cm, a w miejscu styku wykuć bruzdę o wymiarach ok. 4×4 cm. Trzeba ją wypełnić IZOHAN renobudem R-103 lub w przypadku przecieków wody cementem szybkowiążącym. Miejsce to, bez względu na to, z jakiego materiału będzie wykonywana izolacja pozioma, należy pokryć zarówno w pionie, jak i poziomie mikrozaprawą jednoskładnikową.

IZOLACJE POWIERZCHNI ŚCIAN I POSADZEK

Do izolacji powierzchni ścian należy stosować jednoskładnikową mikrozaprawę uszczelniającą – IZOHAN EKO 1K. Do izolacji posadzek, jeśli warstwa hydroizoalcji będzie dociśnięta warstwą betonu, może być stosowana dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca – IZOHAN EKO 2K. Jeśli, choćby z powodu wysokości pomieszczenia, nie będzie możliwe wykonanie warstwy dociskowej na izolacji poziomej, a będzie do niej bezpośrednio przyklejana okładzina ceramiczna, wtedy także na poziomie, izolacja powinna być wykonana z mikrozaprawy jednoskładnikowej IZOHAN EKO 1K, w którą należy wtopić siatkę zbrojącą. IZOHAN EKO 1K twardnieje na wilgotnym podłożu, a po stwardnieniu jest z nim trwale związana.

Wytrzymałość na odrywanie dla IZOHAN EKO 1K wynosi 3,0 MPa. IZOHAN EKO 1K pozostaje wodoszczelna nawet przy stałym naporze wody od strony muru, ponieważ jest otwarta na dyfuzję pary wodnej. Bardzo istotne jest to, aby pierwszą warstwę jak najcieniej wetrzeć w podłoże, co pozwoli uzyskać tzw. mostek sczepny. Podczas aplikowania mikrozapraw uszczelniających należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczących grubości nakładanych warstw oraz przerw roboczych.

źródło i zdjęcia: Izohan

Firma powiązana:

Izohan

Telefon 58 781 45 85
www.izohan.pl
info@izohan.pl

Izohan