Porady

Izolacja termiczna ścian trójwarstwowych

19.10.2011

Rozpowszechnionym typem ściany zewnętrznej, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych i małych domach mieszkalnych, jest ściana trójwarstwowa ceramiczna, z izolacją termiczną z wełny kamiennej.

Izolacja termiczna ścian trójwarstwowych

Poprawnie wykonana ma korzystne właściwości cieplne oraz dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływania atmosferyczne. Ściana składa się z dwóch warstw murowanych - wewnętrznej i zewnętrznej - połączonych metalowymi łącznikami (kotwami).

Pomiędzy tymi warstwami znajduje się szczelina szerokości kilkunastu centymetrów, w całości lub w części (z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej) wypełniona materiałem izolacyjnym. W tak skonstruowanej ścianie, wewnętrzna warstwa muru stanowi warstwę nośną

Izolacja termiczna ścian trójwarstwowych produktami PAROC

Źródło: PAROC

Więcej

Firma powiązana:

Paroc

Telefon 61 468 21 90
www.paroc.pl
paroc.polska@paroc.com

Paroc