Porady

Bauder: Zazielenienie powierzchni stromych

22.02.2016

Powierzchnie strome wymagają systemów zazielenienia specjalnego rodzaju. Stabilność warstw musi być zabezpieczona w sposób pewny, oraz zwiększona powinna być również chłonność wody. Stanowi to wyrównanie dla szybszego spływania wody i wysychania powierzchni niż w dachach płaskich.

Oba powyższe warunki mogą być łatwo spełnione dla spadku wynoszącego do 15° dzięki bezpośredniemu wypełnieniu płyty Bauder Wasserspeicherplatte. Przy spadkach wynoszących powyżej 15° wymagane są dodatkowe środki zaradcze. Jako zabezpieczenie przed obsunięciem substratu służy dodatkowa drewniana kratownica.

Jako zabezpieczenie przed obsunięciem substratu służy dodatkowa drewniana kratownicaNależy dążyć do jak najszybszego zasadzenia roślinności w substracie. Można to osiągnąć poprzez zwiększoną ilość sadzonek oraz poprzez dodatkowe nawadnianie podczas okresu narastania. Dalsza pielęgnacja stromych dachów zielonych jest szczególnie ważna.

Przy dachach dwuspadowych o powierzchniach skierowanych na północ i południe, rozwój roślinności w obu częściach może się bardzo od siebie różnić.

źródło i zdjęcia: Bauder

Firma powiązana:

Bauder Polska Sp. z o.o.

Telefon 61 885 79 00
www.bauder.pl
info@bauder.pl

Bauder Polska Sp. z o.o.