Porady

Pro-Vent: Co łączy się z przewymiarowaniem wydajności centrali?

19.02.2016

Dobierając centralę wentylacyjną stosownie do kubatury naszego domu i naszych oczekiwań odnośnie ilości świeżego powietrza zaleca się dobrać ją z uwzględnieniem większej wymiany powietrza niż wynika to minimum higienicznego.

Aby to lepiej zobrazować  dla wyliczonego zgodnie z normą strumienia powietrza np. 300 m3/h (powierzchnia budynku ok. 200 m2) sugerowana jest centrala o wielkości 400 m3/h – np. MISTRAL SMART 400 EC lub MISTRAL PRO 400 EC firmy Pro-Vent.

Dzięki temu centrala przez większą część czasu będzie pracowała na niższym biegu (ale nie najniższym) - niezwykle cicho i energooszczędnie - dostarczając wymaganą ilość powietrza świeżego do każdego wentylowanego pomieszczenia. Natomiast gdy w domu pojawi się więcej osób będziemy w stanie bez problemu zwiększyć wentylację. Drastyczne przewymiarowanie centrali powoduje zwiększone koszty inwestycyjne i to spore, bo przy zbyt dużej centrali kanały wentylacyjne też są większe, zatem cała instalacja wychodzi drożej.

Centrala dla celów normalnej wentylacji będzie pracowała na najniższym biegu. Nie będziemy w stanie zmniejszyć wentylacji gdy np. nikogo  nie będzie w domu czyli koszty eksploatacyjne tez będą niepotrzebnie większe. To tak samo jak kupilibyśmy  autobus żeby służył rodzinie 3-osobowej za rodzinne auto. Można? Można!

Jakie są skutki niedowymiarowania centrali
Jeżeli dobierzemy zbyt małą jednostkę, dla utrzymania komfortowych warunków w budynku będziemy ją prawdopodobnie eksploatować na najwyższych biegach. Pobór energii elektrycznej wentylatorów będzie większy. Znaczne niedoszacowanie wielkości centrali może się wiązać z niedotrzymaniem minimum higienicznego. Poza tym zbyt mała jednostka może nie być w stanie pokonać oporów instalacji wentylacyjnej, co będzie skutkowało brakiem jakiekolwiek wentylacji w części pomieszczeń.

źródło i zdjęcie: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne