Porady

ESBE: W jaki sposób usprawnić regulację układu instalacji grzewczej?

18.02.2016

Zdarza się, że w instalacjach brakuje urządzeń regulujących zasilanie układu grzewczego, co znacznie obniża komfort użytkowania instalacji ponieważ wymaga ona ciągłego nadzoru i regulacji. W jaki sposób usprawnić taka instalację?

Jednym z łatwiejszych rozwiązań jest wyposażenie instalacji w sterownik zintegrowany z siłownikiem współpracujący z 3 lub 4 – drogowym zaworem mieszającym. Typ sterownika i jego dobór, zależy od sposobu regulacji, wymagań użytkownika oraz rodzaju ogrzewania.

Regulacja stałotemperaturowa – sterownik ESBE z serii CRA100

Jest to najprostszy i najczęściej spotykany sposób regulacji instalacji. Regulacja stałotemperaturowa polega na utrzymaniu stałej, zadanej temperatury czynnika obiegu grzewczego, bez uwzględnienia warunków panujących na zewnątrz czy wewnątrz ogrzewanego budynku.

Sterownik kontroluje temperaturę zasilania układu c.o. na stałym, zaprogramowanym poziomie. Przy regulacji stałotemperaturowej najczęściej niezbędne jest zapewnienie dodatkowej strefowej regulacji np. w postaci termostatów grzejnikowych, które ograniczą ilość oddawanego ciepła do faktycznego zapotrzebowania pomieszczenia lub trójdrogowym zaworem termostatycznym, obniżającym temperaturę zasilania ogrzewania płaszczyznowego.
Tego rodzaju sterowników stałotemperaturowym jest urządzenie ESBE serii CRA100:

Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania:

Schemat instalacji z regulacją temperatury zasilania

Regulacja wg temperatury pomieszczenia - sterownik ESBE z serii CRB
Sposób regulacji polegający na kontroli temperatury w pomieszczeniu na podstawie odczytu z czujnika umieszczonego w module sterującym. Moduł umieszczany jest w pomieszczeniu referencyjnym (reprezentatywnym). Zmiana temperatury w tym pomieszczeniu decyduje o zmianach temperatury zasilania całej instalacji co. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia (np. sterowniki temperatury pomieszczenia). Sterownik monitoruje zmiany temperatury w pomieszczeniu oraz oddziałuje na inne urządzanie w instalacji grzewczej, np. źródło ciepła, pompa obiegowa, zawór trójdrogowy itp. Stosując regulację temperatury pomieszczenia, można wpływać bezpośrednio na pracę źródła ciepła, obniżając/zwiększając jego temperaturę lub zmieniając temperaturę zasilania obiegu grzewczego poprzez wyłączanie/wyłączanie pompy obiegowej albo zamykając/otwierając zawór trójdrogowy.

Powszechnie stosowanym urządzeniem monitorującym temperaturę pomieszczenia jest sterownik pomieszczenia np. ESBE z serii CRB . Urządzenia te wyposażone są w zegar tygodniowy, dający możliwość zarządzania temperaturami. Najczęściej spotykanym sterownikiem pomieszczenia jest sterownik włącz/wyłącz, załączający lub wyłączający np. urządzenie grzewcze w zależności od temp. pomieszczenia. Na rynku dostępne są również urządzenia wpływające na temperaturę zasilania obiegu grzewczego w zależności od temperatury wewnętrznej.

Regulacja według temperatury pomieszczenia sprawdza się w małych obiektach (np. kawalerka) lub w obiektach o otwartej przestrzeni. W budynkach o większej powierzchni, z wieloma pomieszczeniami przy sterowaniu według temp. pomieszczenia, może dochodzić do przegrzewania lub niedogrzania niektórych pomieszczeń.  Taka sytuacja może mieć miejsce, ponieważ sterownik pomieszczenia utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu, w którym został zamontowany. W takim przypadku należy zastanowić się nad regulacją według temperatury zewnętrznej.

W przypadku ogrzewania podłogowego, tego rodzaju regulacja nie jest polecana, ze względu na długi czas reakcji układu grzewczego. Można ją stosować w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym, gdzie rola ogrzewania płaszczyznowego ograniczona będzie do utrzymania stałej temperatury podłogi.

Regulacja wg temperatury pomieszczenia - sterownik ESBE z serii CRB

Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej (pogodowa)- sterownik ESBE z serii CRC

Regulacja według temperatury zewnętrznej, zwana często regulacją pogodową, polega na zmianie temperatury zasilania czynnika grzewczego, w zależności od temperatury zewnętrznej, celem uzyskania żądanej temperatury pomieszczenia. Zależność polega na tym, że im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura zasilania. To rodzaj zaawansowanego sterowania układem grzewczym, które wymaga minimalnego zaangażowania użytkownika do regulacji i ustawiania parametrów grzewczych. Tego rodzaju regulacji dobrze sprawdzi się przy każdym rodzaju ogrzewania, lecz szczególnie polecana jest przy ogrzewaniu płaszczyznowym. Przy takim sterowaniu temperatura zasilania układu wynika z tzw. krzywej grzewczej i zależy bezpośrednio od temperatury zewnętrznej.

Odwzorowanie temperatury zewnętrznej na parametry instalacji zależy w dużej mierze od producenta sterownika - stosowane są zaprogramowane krzywe o różnym nachyleniu (do wyboru w zależności od potrzeb) lub np. sposób wykorzystywany w sterownikach CRC – jedna krzywa z możliwością dowolnego jej kształtowania przez użytkownika. Kształtowanie krzywej przez użytkownika polega na możliwości dowolnej korekty temperatury zasilania dla określonego przedziału temperatury zewnętrznej. Zakres temperatury zewnętrznej krzywej grzewczej podzielony jest na 10 części z możliwością osobnego ustawienia temperatury zasilania dla każdej z nich. W praktyce zamiast wybierać z kliku różnych krzywych właściwej dla danej temperatury zewnętrznej w łatwy sposób można dopasować krzywą do własnych potrzeb. Korektę standardowej krzywej wykonuje użytkownik w przypadku poczucia dyskomfortu, a poprawka wpływa na przebieg krzywej znajdującej się wokół punktu korekty. (patrz rys krzywej) Główna zaleta polega na tym, że użytkownik nie zmienia skomplikowanych nastaw czy wyboru krzywej grzewczej a jedynie dokonuje korekty temperatury zasilania bez konieczności znajomości zasad regulacji układu grzewczego.

Ten sposób ma tę przewagę, że można w prosty sposób dostosować układ sterujący do specyficznych wymagań każdego budynku.

Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej

REGULACJA INTELIGENTA- sterownik ESBE z serii CRD

To rodzaj sterowania łączący cechy sterowania powyższych metod. Tego rodzaju sterowniki potrafią wykorzystać informacje o warunkach wewnątrz budynku, temperatury zewnętrznej, parametrów instalacji i w sposób najbardziej optymalny zapewnić właściwe warunki cieplne w pomieszczeniach. Dla rozbudowanych układów grzewczych z wieloma niezależnymi obiegami, różnymi parametrami poszczególnych obiegów istnieją skomplikowane sterowniki mogące kontrolować różne temperatury w pomieszczeniach, pracę kilku siłowników zaworów mieszających, pompy obiegowe, parametry odbiorników ciepła itp.

Dla prostych układów grzewczych wykorzystywanych w większości domów istnieje możliwość zastosowania inteligentnego sterownika w zaawansowany sposób realizującego sterowanie za pomocą zaworu mieszającego. Takim przykładem może być sterownik ESBE serii CRD. Kontroluje on temperaturę wewnątrz pomieszczeń za pomocą modułu wewnętrznego z czujnikiem temperatury, ale koryguje też zapotrzebowanie ciepła w budynku, w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest to więc inteligentne połączenie sterowania pogodowego z kontrolą temperatury wewnętrznej. Sterownik CRD dodatkowo na bieżąco, bez udziału użytkownika, koryguje ustawienia krzywej grzewczej tak, aby w przyszłości była ona dostosowana do potrzeb budynku.

Regulacja sterownik CRD

źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems

Firma powiązana:

ESBE Hydronic Systems

Telefon 61 851 07 28
www.esbe.pl, www.klubesbe.pl
info.pl@esbe.eu

ESBE Hydronic Systems