Porady

ESBE: Bezpieczna instalacja c.w.u - Termostatyczne zawory mieszające

16.02.2016

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej może odbywać się w sposób przepływowy, a więc za pomocą urządzeń podgrzewających wodę na bieżąco np. przepływowe podgrzewacze elektryczne lub kotły dwufunkcyjne. Innym sposobem przygotowania ciepłej wody użytkowej są systemy pojemnościowe. W tym przypadku mamy do czynienia z wodą zgromadzoną w zbiorniku i jej okresowym podgrzewaniem przez np. kotły, systemy słoneczne, grzałki elektryczne, itp.

W urządzeniach przepływowych możemy dowolnie konfigurować temperaturę ciepłej wody. Jednak najczęściej nastawiana jest taka temperatura (50°C – 60°C), która sprawdzi się nie tylko pod prysznicem ale również zapewni sprawne zmywanie naczyń. W urządzeniach pojemnościowego podgrzewania wody temperatura powinna być co najmniej 55°C. W tych systemach warto również zapewnić okresowe przegrzewanie wody, a więc raz na jakiś czas podgrzać wodę do co najmniej 70°C. Tak wysoka temperatura wymagana jest do skutecznej walki z bakteriami Legionella. Bakteria ta występuje powszechnie w środowisku wodnym i nie jest niebezpieczna jeśli zostanie spożyta (wypita). Sytuacja zmienia się jednak gdy bakteria ta występuje w dużym stężeniu i jest wdychana. Taka sytuacja może wystąpić pod prysznicem, gdzie drobne krople wody mieszają się z powietrzem. Kąpiel w tej sytuacji może doprowadzić do ciężkich chorób dróg oddechowych. Jednak utrzymywanie wysokich temperatur ciepłej wody użytkowej może doprowadzić do poparzenia. W zależności od temperatury ciepłej wody użytkowej czas, po który wystąpi oparzenie jest następujący:

  • 52°C = 1,5 do 2 min
  • 57°C = 10s
  • 60°C = poniżej 3s

Idealnym rozwiązaniem do systemów ciepłej wody użytkowej są termostatyczne zawory ESBE serii VTA. Produkty z serii VTA występują w dwóch grupach Premium i Basic. Grupa VTA Basic to standardowy produkt do zastosowania "na linii".

Grupa VTA Basic to standardowy produkt do zastosowania "na linii"

Grupa o oznaczeniu VTA Premium to produkty o większej dokładności regulacji przeznaczone do montażu w punkcie poboru.

Grupa o oznaczeniu VTA Premium to produkty o większej dokładności regulacji przeznaczone do montażu w punkcie poboru

Kilka wskazówek odnośnie montażu termostatycznych zaworów mieszających serii VTA w instalacjach c.w.u.

Zawory VTA przewidziano do pracy w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Instalację zaworu należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Zawór powinien znaleźć się poniżej zasobnika c.w.u. lub instalacja wody ciepłej powinna być wykonana w taki sposób, by zapobiec swobodnej cyrkulacji gorącej wody (wykonanie pułapki cieplnej).

Przedstawia poprawny montaż zaworu VTA w instalacji ciepłej wody użytkowej z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.

Niepoprawny montaż zaworu termostatycznego w instalacji c.w.u.Nie stanowi to problemu, tak długo jak przepływająca przez instalację woda ochładza zawór do zadanej temperatury. Jeśli jednak ciepła woda nie jest pobierana, to również nie dopływa woda zimna, która chłodziłaby zawór. Oznacza to, że zawór jest wystawiony na działanie wysokich temperatur przez dłuższy czas. W wyniku tego, mechanizm zaworu stale pracuje w niepotrzebnie ciężkich warunkach, co powoduje skrócenie żywotności urządzenia oraz może powodować utratę regulacyjności zaworu.

Inne produkty polecane przez ESBE

W układach przygotowania ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi można również zastosować zawory z serii VTS, które charakteryzują się wyższą temperaturą pracy. Do szybkiego montażu przy pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. z instalacją cyrkulacyjną można zastosować zestaw cyrkulacyjny VTR300. Jest to kompletny zestaw zaworu termostatycznego, zaworów zwrotnych, złączy oraz izolacji do szybkiego montażu.

Esbe Zestaw Cyrkulacyjny VTR300

Każdy z produktów firmy ESBE charakteryzuje się niezawodną pracą oraz prostą obsługą. Wystarczy nastawić na pokrętle zaworu żądaną temperaturę c.w.u. a o resztę zadba wbudowany termostat. Wszystkie zawory posiadają funkcję anty-oparzeniową, zawory zablokują dopływ wody gorącej w przypadku braku dopływu wody zimnej.

źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems

Firma powiązana:

ESBE Hydronic Systems

Telefon 61 851 07 28
www.esbe.pl, www.klubesbe.pl
info.pl@esbe.eu

ESBE Hydronic Systems