Porady

Stema: Czym jest elastomer SBS i dlaczego modyfikacja wpływa na lepsze parametry techniczne produktu?

12.02.2016

SBS czyli elastomer termoplastyczny styren - butadien - styren. Modyfikacja rozszerza zakres sprężysto-plastycznej pracy zmodyfikowanego bitumu od -30° do +110°C.

Otrzymane lepiszcze polimerowo-asfaltowe ma właściwości fizyko-chemiczne bliższe użytemu polimerowi niż właściwością pierwotnego asfaltu.

Polimery te między innymi:

  • zwiększają temperaturę mięknienia
  • poprawiają elastyczność w niskiej temperaturze
  • zwiększają wytrzymałość na rozciąganie
  • zwiększają wytrzymałość na zerwanie
  • zwiększają odporność na procesy starzeniowe

Polimer SBS jest klasycznym elastomerem, czyli tworzywem ulegającym odkształceniu pod wpływem przyłożonego obciążenia i po jego usunięciu całkowicie powracającym do pierwotnego rozmiaru i kształtu (ma właściwości podobne do kauczuku). SBS zachowuje właściwości lepko-sprężyste w niskiej temperaturze, jest więc odporny na zginanie na zimno i na starzenie. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie i rozrywanie, zachowując stale pierwotny kształt. Rozciągliwość bitumu modyfikowanego elastomerem SBS wynosi ponad 90% bez zerwania.

źródło i zdjęcia: Stema

Firma powiązana:

Stema

Telefon 22 840 32 04, 22 740 30 30
www.stema.pl
gonty@stema.pl, stema@stema.pl

Stema