Porady

Tubes International: Jak bezpiecznie dobrać gumowy wąż do pary?

10.02.2016

Oddziaływanie pary jest niszczące. Para może spowodować zniszczenia wyposażenia, poważne poranienia i śmierć obsługi. Właściwy dobór węża do zastosowania jest jednym z czynników, pozwalającym zapobiec tym zagrożeniom.

Dobór gumowego węża do instalacji parowej powinien uwzględniać:

  • maksymalne ciśnienie robocze pary,
  • temperaturę pary,
  • rodzaj pary: para nasycona wilgotna (z cząstkami wody), para nasycona sucha, para przegrzana,
  • czy wąż będzie poddawany gwałtownym wzrostom ciśnienia,
  • czy wąż będzie podlegał ugięciom w trakcie pracy pod ciśnieniem,
  • czy wąż będzie stale czy okresowo użytkowany,
  • czy obsługa będzie ręczna,
  • jakie są zewnętrzne warunki pracy w miejscu, gdzie wąż będzie eksploatowany (możliwość urazów mechanicznych, czy nie występują rozlane lub kondensujące się agresywne chemikalia lub oleje mogące zniszczyć zewnętrzną warstwę węża).

Wąż gumowy przeznaczony do pary powinien posiadać odpowiednie oznaczenie na powierzchni zewnętrznej. Dobór węża do warunków pracy należy potwierdzić w Dziale Handlowym lub Technicznym Tubes International.

źródło i zdjęcia: Tubes International