Porady

Pro-Vent: Czy sprawdziłeś efektywność energetyczną swojego rekuperatora?

09.02.2016

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1254/2014 z dn. 11 lipca 2014 r., producenci mają obowiązek oznaczania central wentylacyjnych etykietami efektywności energetycznej.

Rekuperator musi być opomiarowany według wytycznych zawartych w rozporządzeniu, w wyniku czego nadana zostaje mu jedna z klas sezonowej efektywności energetycznej: od A+ do G.

Przykład etykiety dla Mistral PRO 400 EC:

Przykład etykiety dla Mistral PRO 400 EC

Etykiety energetyczne rekuperatorów Pro-Vent oraz tzw. karty produktu z wszystkimi wymaganymi przez rozporządzenie parametrami, dostępne są na stronach katalogowych produktów w sekcji Dane techniczne.

Sprawdź przykładowe etykiety i karty produktu: http://www.pro-vent.pl/mistral-pro400Ec,0.html

źródło i zdjęcia: PRO-VENT