Porady

MCM Project: System Alarmu Pożaru (SAP) w halach magazynowych

29.01.2016

Zaawansowane instalacje sygnalizacji pożaru, pozwalają zminimalizować czas powiadomienia straży o zaistniałym zagrożeniu pożarowym, dając możliwość podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych. SAP - system wczesnego ostrzegania pożarowego pełni niezwykle istotną funkcję w kontekście ochrony życia, zdrowia i mienia.

Praktyczne zastosowanie Systemu Alarmowania Pożarowego
System wczesnego ostrzegania pożarowego, umożliwia wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia. Rozwiązanie to pozwala na szybką i precyzyjną lokalizację zagrożenia, wskazanie miejsca jego powstania, a także natychmiastowe powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia oraz straży pożarnej. System Alarmowania Pożarowego automatycznie uruchamia urządzenia gaśnicze za pomocą centrali sterującej, bądź automatyczne otwiera drzwi i klapy dymowe.

Centrala SAP
Instalacja systemu SAP, funkcjonuje w oparciu o centralkę sygnalizacji pożaru lub sieci central do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego. Po otrzymaniu sygnału z linii dozorowanej, współpracującej z czujkami, przyciskami pożarowymi ROP oraz innymi elementami liniowymi, centralka sygnalizuje optycznie i akustycznie o zaistniałym zagrożeniu, jednocześnie uruchamiając systemy dodatkowe, takie jak np. system automatycznego gaszenia (zraszacze).

Czujki pożarowe
Czujki pożarowe stanowią nieodłączny element systemu SAP i występują w wielu wariantach:

  • jonizacyjna czujka dymu – reagująca na pojawienie się dymu;
  • optyczna czujka dymu – reagująca na pojawienie się dymu;
  • czujka temperatury – reagująca na wzrost temperatury;
  • liniowa czujka dymu – reagująca na zmianę przejrzystości powietrza;
  • czujki płomienia – reagująca na pojawienie się otwartego ognia – płomienia;
  • czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym – do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem;
  • czujka optyczna dymu bezprzewodowa – nie wymagająca doprowadzenia instalacji kablowej.

Prawo a obowiązek instalacji systemu SAP
Obowiązek instalacji systemu SAP wynika z Ustawy o ochronie p.poż. oraz Rozporządzenia MSWiA. Zgodnie z powyższym, system SAP jest obligatoryjnym wymogiem w jednokondygnacyjnych halach magazynowych o powierzchni strefy pożarowej, przekraczającej 5.000 m2.

Systemy sygnalizacji pożaru muszą być zaprojektowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami) przez osoby o wysokich kwalifikacjach i posiadających stosowne aktualne upoważnienia odbiorcy.

Harmonijne zgranie poszczególnych elementów systemu SAP, pozwala na skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób, przebywających na terenie hali, jak i mienia, które się w niej znajduje. Z całą pewnością decyzja o implementacji Systemu Alarmowania Pożarowego musi być przemyślana, a jej instalacja powinna być powierzona ekspertom, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wieloletnie doświadczenie MCM Project gwarantuje Państwu dobór nowoczesnych rozwiązań, indywidualnie dopasowanych do rodzaju oraz wielkości inwestycji. Szczegóły oferty hal magazynowych znajdziecie Państwo pod adresem witryny internetowej:

http://www.mcmproject.com.pl/hale/magazynowe

źródło i zdjęcie: http://www.mcmproject.com.pl/strefa-inwestora/system-alarmu-pozaru-sap

Firma powiązana:

MCM PROJECT Sp. z o.o.

Telefon 42 637 20 34
www.mcmproject.com.pl
biuro@mcmproject.pl

MCM PROJECT Sp. z o.o.