Porady

Pro-Vent: Ogrzewanie kominkowe - współpraca z rekuperatorem

28.01.2016

Rozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników i wywiewników oraz końcową regulację ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów wentylacji. Jest to jednak rozwiązanie niezbyt często stosowane.

Ciepło z kominka można skutecznie doprowadzić kanałami wentylacji nawiewno-wywiewnej do wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Sposób ten jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego.

Należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej) np. 500 m3 przy 150 Pa. Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka.

Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Wentylator i centrala wentylacyjna powinny być zaopatrzone w przepustnice zwrotne uniemożliwiające cofanie się powietrza do rekuperatora lub kominka. Średnice kanałów nawiewnych powinny być przeliczone dla łącznego przepływu z rekuperatora plus z kominka. Zamiast nawiewnych korzystniej użyć anemostatów wywiewnych (struga ciepłego powietrza jest wówczas kierowana w dół). Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych grzejników c.o. (włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejnik).

Ponieważ ilość powietrza wentylacyjnego i kominkowego może być znaczna należy zapewnić swobodny przepływ poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych. Ponieważ nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny następuje mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z kominkiem.

UWAGA!

Rekuperator musi być włączony jeśli ogrzewanie kominkiem pracuje. W przeciwnym przypadku gorące powietrze cofa się do centrali i może spowodować jej uszkodzenie.

Moce wentylatorów "w kominku" i centrali wentylacyjnej powinny być zbliżone, aby układ pracował bez zakłóceń.

Jeśli kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu, rozsądnym jest zlecić projekt i wykonanie firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem nadmuchowym.

źródło i zdjęcia: PRO-VENT