Porady

Steinbacher Izoterm: Ocieplenie balkonu

27.01.2016

Rolą każdej izolacji cieplnej - także balkonów - szczególnie w klimacie Polski, jest zmniejszenie strat ciepła budynku przez przenikanie do otoczenia. Podstawowym powodem ograniczenia strat ciepła, są stale rosnące ceny energii. Zatem, dla zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, konieczne staje się zmniejszenie zużycia energii.

Drugim powodem stosowania termoizolacji, jest zabezpieczenie się przed nadmiernym schłodzeniem przegród zimą. Jeśli temperatura na ich wewnętrznej powierzchni obniży się do wartości temperatury punktu rosy lub niższej, dojdzie do kondensacji pary wodnej na tych powierzchniach i zagrożenia powstaniem pleśni i zagrzybień. W konsekwencji, pojawi się korozja biologiczna - nieodwracalnie niszcząca materiały przegród a także zagrażająca zdrowiu mieszkańców.

Stosowanie materiałów termoizolacyjnych do ociepleń balkonów nie może być przypadkowe czy "na wyczucie", bowiem ograniczeniem są dwa aspekty:

Fizyczny: Wykluczenie kondensacji pary wodnej wewnątrz warstw przegród oraz na skrajnych powierzchniach w sąsiedztwie balkonu. Odnieść się należy do pojęcia izolacji cieplnej zgodnej z fizyką budowli.
Ekonomiczny: Określenie rodzaju i grubości termoizolacji, która pozwoli uzyskać najniższe koszty budowy balkonu przy jednocześnie możliwie najniższych kosztach eksploatacji budynku. Odnieść się należy do pojęcia ocieplenia ekonomicznie uzasadnionego.

Zanim zapoznasz się z tematem, który wybrałeś, warto poznać podstawy teoretyczne procesów ruchu ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane. Pozwoli to nie tylko na świadomy wybór rozwiązań technicznych, ale też pozwoli lepiej przyswoić i poznać konieczne technologie i zakres prac. Jest to wiedza potrzebna zarówno projektantowi, jak też wykonawcy.

źródło i zdjęcia: Steinbacher Izoterm

Firma powiązana:

Steinbacher Izoterm

Telefon 22 785 06 90
www.steinbacher.pl
biuro@steinbacher.pl

Steinbacher Izoterm