Porady

Domy i Domki Summarum: Najistotniejsze elementy wpływające na energooszczędność domu

25.01.2016

W trakcie wieloletniego kontaktu z klientami, zachęcamy naszych przyszłych posiadaczy domów do wprowadzania rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych które w sposób istotny wpłyną na energooszczędność budynku. Za priorytet uważamy następujące elementy:

Przegrody zewnętrzne

Dom pasywny w BielawieW technologii szkieletowej konstrukcja drewniana jest wypełniana wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła 0,037-0,034 W/mK, dodatkowo ściany są docieplane styropianem o współczynniku 0,032-0,031 W/mK. Przy odpowiedniej grubości materiałów termoizolujących ściany zewnętrzne uzyskują współczynnik przenikania 0,10 W/m2K dla wariantu pasywnego i 0,15 W/m2K dla energooszczędnego. Dachy, stropodachy zaizolowane 45-70 cm warstwą wełny mineralnej osiągają współczynnik przenikania 0,10 W/m2K dla wariantu pasywnego i 0,12 W/m2K dla energooszczędnego. 

Posadowienie

Proponujemy fundamentową płytę grzewczą. Płyta obejmuje rzut całego budynku, po uprzednim odizolowaniu go od gruntu warstwą termoizolacji. Zapewniona jest ciągłość izolacji termicznej, poprzez połączenie warstw izolacji pod płytą z izolacją na ścianach. Aby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła 0,20 W/m2K stosujemy warstwę 20 cm twardego polistyrenu oraz 30 cm aby osiągnąć współczynnik 0,12 W/m2K. W płycie są zabetonowane przewody rozprowadzające niskotemperaturowe ogrzewanie.

Dom pasywny w LatchorzewieStolarka okienna

Aby osiągnąć standard domu energooszczędnego konieczne jest zastosowanie okien o współczynniku Uw=1,3-0,8 W/m2K, a dla standardu pasywnego okien o współczynniku Uw=0,8-0,7 W/m2K. Z względu na pozyskiwanie zysków ciepła od promieniowania słonecznego zastosowany rodzaj szyb powinien charakteryzować się możliwie wysokim współczynnikiem g przepuszczalności energii promieniowania słonecznego. W przypadku szyb podwójnych g≥0,60, a dla szyb potrójnych g≥0,50. Ogromne znaczenie ma profesjonalny montaż okien. Należy stosować "ciepły montaż okien" czyli w warstwie izolacji, w ten sposób minimalizujemy mostki cieplne.

Wentylacja budynku

Grzewcza płyta fundamentowaNajlepszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W ten sposób dostarczamy świeże powietrze zewnętrzne do pomieszczeń, usuwamy zużyte powietrze wewnętrzne i jednocześnie minimalizujemy straty ciepła. Dzięki wymiennikowi ciepła możliwe jest odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego i ogrzanie nim powietrza nawiewanego. Stosujemy centrale wentylacyjne z wysokosprawnymi wymiennikami ciepła o sprawności odzysku ciepła powyżej 85%.

źródło i zdjęcia: Domy i Domki Summarum

Firma powiązana:

Domy i Domki Summarum Sp. z o.o.

Telefon 22 754 40 99, 501 47 16 01
www.domywsolcu.pl, www.domyidomki.com
jacdab@domyidomki.com

Domy i Domki Summarum Sp. z o.o.