Porady

Joniec: Budowa ogrodzenia

04.01.2016

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami Ustawy Prawo Budowlane. Informacje zawarte w niniejszym poradniku są ogólnymi wytycznymi i zaleceniami. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1. Budowa fundamentu

  • Ławy fundamentu wykonaj poniżej głębokości przemarzania gruntu,
  • Podczas budowy fundamentu uwzględnij następujące wytyczne: w ławach wykonaj dylatację pionową co 4-6 metrów, w fundamencie ułóż poziome zbrojenie,
  • Nałóż izolację poziomą, która zabezpieczy ogrodzenie przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu - izolacja znacząco zapobiegnie wystąpieniu wykwitów wapniowych oraz pęknięciom spowodowanych mrozem.

2. Montaż ogrodzenia

  • Układaj na sucho elementy ogrodzeniowe dosuwając bloczki do siebie; bloczki powinny ściśle do siebie przylegać. Przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy sprawdź poziom i pion. Zniweluj ewentualne odchylenia poziomu poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinów,
  • Wszystkie elementy ogrodzeniowe ułóż przy pomocy odpowiedniego kleju montażowego, tak aby dokładnie uszczelnić wszystkie spoiny,
  • Puste komory bloczków wypełnij odpowiednio zaprojektowaną mieszanką betonową tak, aby nie powstały rysy skurczowe. Po wypełnieniu mieszanka powinna zostać odpowiednio zagęszczona. Zabrudzenia powstałe podczas prac należy na bieżąco usuwać z powierzchni bloczków.

Ważne! Od momentu przygotowania betonu do jego całkowitego wyrobienia nie może minąć więcej niż 40 minut!

3. Uszczelnianie, impregnacja

  • Jeśli daszek nie ma kapinosu - zrób odpowiednie nacięcia. Wyszlifuj miejsce styku bloczków z daszkiem. Zamontuj daszki na mrozoodpornym kleju lub zaprawie cementowej,
  • Uszczelnij połączenia i szczeliny powstałe między daszkami oraz daszkami a bloczkami, aby zabezpieczyć komory bloczków przed wilgocią. W celu ochrony daszków przed zabrudzeniami, porostem mchu lub innymi czynnikami - pomaluj go dobrą farbą do betonu,
  • Po okresie schnięcia betonu wyczyść resztki zabrudzeń z powierzchni bloczków. Środek czyszczący stosuj jedynie w miejscu zabrudzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Następnie obficie spłucz wodą. Zaimpregnuj ogrodzenie po uprzednim osuszeniu wszystkich elementów.

4. Montaż bram, przęseł

  • W rdzeniu słupka wywierć otwory a następnie zamocuj zawiasy przy użyciu kotwy chemicznej. Na zawiasach zamocuj przęsła i bramkę.

źródło i zdjęcia: Joniec

Firma powiązana:

Joniec

Telefon 18 332 55 38, 602 539 182
www.joniec.pl, www.ogrodzenia-joniec.pl, www.podmurowki.pl, www.joniec.eu
joniec@joniec.pl

Joniec