Porady

Remmers: Kiedy wystarczy uszlachetnienie drewna, a kiedy niezbędna jest jego dodatkowa ochrona?

02.12.2015

Zależnie od trwałości stosowanego gatunku drewna można podjąć decyzję o potrzebie jego dodatkowego chemicznego zabezpieczenia, gdy stosowane jest ono na zewnątrz.

W przypadku gatunków bardzo trwałych i trwałych zazwyczaj wystarczającym zabezpieczeniem jest ich pokrycie powłokami nie zawierającymi substancji biobójczych. Gatunki o trwałości przeciętnej lub nietrwałe wymagają dodatkowego zabezpieczenia chemicznego np. przed sinizną i zgnilizną.

Klasyfikacja gatunków drewna nie opiera się wyłącznie na części twardzielowej. Drewno dostępne w handlu z reguły zawiera także pewną część drewna bielastego, które uważane jest za generalnie nietrwałe. Tego rodzaju drewno nie powinno więc być stosowane na zewnątrz bez dodatkowego zabezpieczenia chemicznego.

źródło i zdjęcia: Remmers

Firma powiązana:

Remmers

Telefon 61 816 81 00
www.remmers.pl
budowle@remmers.pl

Remmers