Porady

MCM Project: od koncepcji do pozwolenia na budowę - dokumentacja hali stalowej krok po kroku

30.11.2015

Uzyskanie pozwolenia na budowę hali stanowi wierzchołek góry lodowej, przed zdobyciem którego stoi każdy inwestor. Kolejne etapy przygotowań, warunkujące zdobycie odpowiednich zezwoleń, są tak samo ważne i wymagają skrupulatnego przygotowania. Dlatego tak istotne jest, by dobrze zaplanować wszystkie działania, które finalnie doprowadzą nas do zamierzonego efektu. W poniższym artykule przeprowadzimy Was krok po korku przez kolejne rozdziały, począwszy od koncepcji, po zaakceptowanie wymaganych pozwoleń pod inwestycję.

Krok pierwszy: plan architektoniczny
Pierwszym krokiem, od którego musimy rozpocząć działania (jeszcze przed momentem zakupu działki), jest opracowanie koncepcji architektonicznej zaplanowanej inwestycji. Projekt architektoniczny przygotowywany jest przez architekta, na bazie wytycznych określających m.in.: planowanie wielkości budynku, wykorzystywanie technologii produkcji oraz ilości pracowników otrzymanych od inwestora. Rola takiego dokumentu jest znacząca, pozwala bowiem na sprawdzenie, czy planowana wielkość inwestycji pomieści się na określonym terenie.

Krok drugi: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Kolejnym istotnym zadaniem, które należy zrealizować, jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozwolenie może otrzymać każdy, bez konieczności posiadania prawa własności na daną nieruchomość. Jak to wygląda w praktyce? Należy wypełnić wniosek o wydanie w/w decyzji, w którym określa się planowaną funkcję obiektów, powierzchnię zabudowy, wysokość budynków i powierzchnię biologicznie czynną. Ponadto, w formularzu należy również uwzględnić sposób zasilania w wodę, odprowadzania ścieków oraz deszczówki, jak również możliwości z zakresu ogrzewania i zasilania w energię elektryczną. Wskazane jest, by do wniosku obowiązkowo dołączyć 2 egzemplarze mapy do tzw. celów lokalizacyjnych oraz oświadczenia o zapewnieniu dostarczania wymaganej ilości energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu itd. Tak sporządzony dokument trzeba złożyć w Wydziale Urbanistyki właściwego Starostwa Powiatowego.

Warto podkreślić, iż nieco inaczej postępujemy w przypadku, gdy teren inwestycji jest objęty tzw. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji, nie ma konieczności występowania o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dlaczego? Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zawiera bowiem wystarczający opis wszystkich wymaganych parametrów. Wtedy, wystarczy wystąpić w Wydziale Urbanistyki o wypis i wyrys z planu miejscowego.

Hala produkcyjno-magazynowa z powierzchnią biurową Santar S.C.  Projekt i wykonanie – MCM Project

Krok trzeci: opracowanie projektu budowlanego
Kolejnym obowiązkowym etapem jest opracowanie planu budowlanego, w zakres którego wchodzą następujące projekty: koncepcja zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz propozycję rozmieszczenia dróg i zjazdów. Podczas prowadzonych prac nad projektem budowlanym, należy każde przyjęte rozwiązanie skonsultować z właścicielami infrastruktury technicznej, zarządem dróg, konserwatorem zabytków, sanepidem, rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń p.poż. i BHP oraz inwestorem.

Krok czwarty: wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód i sporządzeniu właściwych projektów opisanych w poprzednich krokach, przystępujemy do wypełnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wnioskować o niniejszy dokument może jedynie osoba lub firma, która wykaże się tzw. prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument należy złożyć w Wydziale Architektury właściwego Starostwa Powiatowego, który na drodze przeprowadzenia postępowania administracyjnego zawiadamia o planowanej inwestycji właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości. Cała procedura trwa około 65 dni.
Jeżeli w sposób rzetelny i dokładny zastosujemy się do wskazówek uwzględnionych w powyższym  artykule, możemy mieć pewność, iż plan uzyskania pozwolenia na budowę pod inwestycję zostanie zakończony sukcesem.

Firma MCM Project jest do Państwa dyspozycji od pierwszej minuty rozpoczęcia realizacji kontraktu, aż do etapu odbioru i rozpoczęcia użytkowania hali. Zapraszamy do kontaktu pod adresem firmowej witryny internetowej: http://www.mcmproject.com.pl/

źródło i zdjęcie: http://www.mcmproject.com.pl/strefa-inwestora/przygotowanie-dokumentacji-hali-stalowej

Firma powiązana:

MCM PROJECT Sp. z o.o.

Telefon 42 637 20 34
www.mcmproject.com.pl
biuro@mcmproject.pl

MCM PROJECT Sp. z o.o.