Porady

Komin-Flex: Komin jako wymiennik ciepła

25.11.2015

Mam pytanie, czy w praktyce można spotkać się z wykorzystaniem komina WSPS do wentylacji, gdzie komin dzięki swoim właściwościom "rura w rurze" był traktowany jako wymiennik ciepła?

Odpowiedź

Rozwój nowoczesnych urządzeń grzewczych doprowadził do opracowania konstrukcji urządzeń z zamkniętą komorą spalania. Istotą tych rozwiązań jest fakt, iż komora spalania jest odseparowana od pomieszczenia, w którym urządzenie jest zamontowane, a dopływ powietrza i odprowadzenie spalin odbywa się za pomocą specjalnego do tego przeznaczonego systemu kominowego, tj. przewodu powietrzno- spalinowego.

System koncentryczny jest najbardziej efektywnym energetycznie układem odprowadzenia spalin z urządzeń z z.k.s.. W takim przypadku system WSPS pełni rolę przeponowego wymiennika ciepła, w którym płynące do urządzenia powietrze w przeciw prądzie do spalin odbiera od nich ciepło. Wstępne podgrzanie powietrza występujące w przewodach WSPS jest czynnikiem poprawiającym sprawność urządzeń z nim współpracujących. Efektywność tego rozwiązania zależy od ich długości, powierzchni wymiany ciepła oraz poziomu temperatury spalin.

Przeprowadzone badania w tym zakresie potwierdzają wzrost efektywności wykorzystania surowców energetycznych w urządzeniach z z.k.s.. Stosowanie takich rozwiązań może spowodować wzrost sprawności do kilku procent.

Z uwagi na brak prowadzonych badań co do wykorzystania systemów WSPS w wentylacji, nie możemy jednoznacznie określić skuteczności tego rozwiązania jako wymiennika ciepła. Bazując jednak na przedstawionych powyżej informacjach, stosowanie takich rozwiązań w wentylacji powinno również przynosić korzyści.

źródło i zdjęcia: Komin-Flex