Porady

ESBE: Jak należy zamontować siłownik na zaworze?

23.11.2015

Przydatne rady poniżej..

 

  • Ustawić zawór w położeniu środkowym. Przykłady znajdują się w instrukcji obsługi zaworu.
  • Zamontować siłownik na zaworze zgodnie z instrukcją obsługi siłownika.
  • Po sprawdzeniu prawidłowości montażu podłączyć zasilanie siłownika.
  • Siłowniki i zawory są zawsze dostarczane przez firmę ESBE w położeniu środkowym.

Jeśli siłownik nie jest ustawiony w położeniu środkowym: 

  • Przełączyć siłownik na tryb ręczny i ustawić w położeniu środkowym.
  • Zamontować siłownik na zaworze.
  • Przestawić siłownik z powrotem do pierwotnego położenia i przełączyć na tryb automatyczny.

źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems

Firma powiązana:

ESBE Hydronic Systems

Telefon 61 851 07 28
www.esbe.pl, www.klubesbe.pl
info.pl@esbe.eu

ESBE Hydronic Systems