Porady

GDE Polska: Co oznacza w praktyce "czułość kamer" podawana przez producentów?

13.11.2015

Producenci podają czułość przy warunkach, dlatego warto wiedzieć jak orientacyjnie przeliczyć czułość rożnych kamer by móc je porównać. Czułość może być podawana dla różnej amplitudy sygnału wyjściowego (liczba IRE).

Dla uproszczenie zakładamy że kamery były mierzone z obiektywami o tej samej jasności.

Np. jedna kamera ma czułość 0,4 lx przy 50 IRE a druga 0,24 lx przy 30 IRE, obie kamery mają wyłączony DSS. Do przybliżonych szacunków możemy założyć odwrotnie proporcjonalną zależność czułości od liczby IRE.

Możemy oszacować że pierwsza przy sygnale wyjściowym 30IRE będzie miała czułość 0,4lx *30/50 = 0,24lx a więc taką samą jak druga.

Podobnie możemy oszacować czułość przy różnej wartości funkcji Sense-up (DSS), tyle że mamy tu zależność wprost proporcjonalną.

Np. pierwsza kamera czułość 0,0001 lx przy DSS x512 a druga 0,05 lx przy DSS x1 , obie kamery mierzono przy 50IRE.
Tak więc można przyjąć przy DSS x1 pierwsza kamera ma czułość ok. 0,0001lx *512/1 = 0,05lx.

źródło i zdjęcia: GDE Polska

Firma powiązana:

Gde Polska

Telefon 12 256 50 35, 12 256 50 25
www.gde.pl
biuro@gde.pl

Gde Polska