Porady

PRESTO: Poradnik dobrego użytkowania kominów

10.11.2015

Przy stosowaniu się do poniższych zaleceń będziecie Państwo w mogli się cieszyć z posiadania funkcjonalnego i bezpiecznego komina PRESTO z 30 letnią gwarancją.

Okres przed eksploatacją

1. Wszystkie dostarczone przez Presto elementy są potrzebne i niezbędne do prawidłowego montażu komina i późniejszej jego bez awaryjnej pracy. Jeżeli coś zostało po montażystach komina, jakaś część nie została zamontowana w kominie to komin nie został prawidłowo wybudowany i nie powinniście Państwo przyjąć odbioru takiego komina.
2. Przed rozpoczęciem eksploatacji proszę dokonać odbioru kominiarskiego komina. Odbiór potwierdzamy podpisaniem protokołu dopuszczającego do użytkowania oraz podpisem kominiarza na dokumencie gwarancyjnym!

Kominiarz powinien zwrócić uwagę oprócz normalnych czynności, które przeprowadza na:
- dopasowanie komina do przyszłego urządzenia grzewczego pod względem odpowiedniego typu i średnicy,
- sprawdzenie bezpiecznej odległości komina od elementów łatwopalnych (strych, poddasze) – drewniane belki i krokwie w zależności od rodzaju komina,
- wykonanie prawidłowego zakończenia komina ponad dachem, wg instrukcji Presto,
- wykonanie prawidłowego przyłącza spalin w kominie – odpowiednia szczelina dylatacyjna, jej wypełnienie, szczelność połączenia, zastosowanie odpowiednich materiałów na przyłącze spalin i dylatacje.
3. Przyłączamy do komina tylko urządzenie docelowe! Pod żadnym pozorem nie wolno przyłączać w trakcie prac budowlanych urządzeń grzewczych typu "koza" mających służyć do ogrzewania lub suszenia pomieszczeń w trakcie budowy. Takie urządzenia mogą doprowadzić do zniszczenia wewnętrznych rur szamotowych gdyż proces spalania w nich odbywa się nie tylko w urządzeniu, ale i w samym kominie. Często pali się w tych urządzeniach materiałem nie odpowiednim. Niszczy to komin, ale również i środowisko naturalne.

Wytyczne dla przyłączania urządzenia grzewczego

1. Przyłącza stalowe wykonane z blach żaroodpornych grubości 2 mm należy osadzać w przyłączu spalin komina (dla paliw stałych – kominy Universus i Focus) z 5-10 mm luzem na obwodzie w celu pozostawienia dylatacji na kompensację rozszerzalności termicznej ,dylatację wypełnić sznurem ogniotrwałym trwale elastycznym. Nie wolno wypełniać tej szczeliny materiałami typu beton, zaprawa lub kit kwasoodporny! Takie rozwiązanie może spowodować rozerwanie przyłącza szamotowego przyłącza przez stalowe.
2. Przyłącza stalowe z blach kwasoodpornych 0,6 mm należy osadzać w przyłączu spalin komina (dla paliw gaz, olej – kominy Universus) z 2-3 mm luzem na obwodzie, dylatację wypełniamy silikonem wysokotemperaturowym 285 C (kolor czerwony).
3. Przyłącza kotłów do kominów Magnus i Novus należy osadzać tylko przy wykorzystaniu dostarczonych przez Presto uszczelek i membran. Otwory w uszczelkach i membranach należy tak wykonać, by ich średnice były o około 10-15 mm mniejsze niż współpracujące przyłącza.
4. Należy stosować odpowiednią kompensację na długich stalowych czopuchach (uwaga dla paliw stałych – kominy Universus i Focus) w celu wyeliminowania ich wydłużania, czopuch nie może przenosić żadnych sił na trójnik komina. Nie przestrzeganie tego zalecenia może spowodować wyrwanie przyłącza spalin z rur komina podczas jego użytkowania.

Wytyczne podczas eksploatacji

1. Rozgrzewanie nowo wybudowanego komina powinno odbywać się dopiero po jego całkowitym wyschnięciu!, tzn. musimy mieć pewność, że w ściankach rur szamotowych jest zawarta niewielka ilość wilgoci. To zostanie zagwarantowane, jeżeli komin będzie wystarczająco długo w średniej temperaturze większej niż 15 °C (przez 2-3 tygodnie). Przy pierwszym rozruchu, niskich temperaturach otoczenia lub dłuższej przerwie komin należy rozgrzewać powoli, z max prędkością do 50°C/h.
2. Prosimy zawsze uwzględniać wskazówki w instrukcji obsługi współpracującego paleniska! Uwaga ta dotyczy kominów współpracujących z urządzeniami na paliwo stałe – drewno, węgiel.
3. Należy stosować tylko paliwa dopuszczone do stosowania przez producenta paleniska. Stosowanie paliw niedopuszczalnych (np. drewno lakierowane, płyty wiórowe, itp.) lub przyspieszaczy (olej opałowy, olej napędowy, itp.), oprócz szkód środowiskowych, może także prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia paleniska i systemu odprowadzania gazów spalinowych, z powodu przeciążenia termicznego! (dotyczy kominów Universus i Focus).
4. W piecykach współpracujących z kominami typu Universus lub Focus może być spalane jedynie suche (poniżej 20% wilgotności) pocięte drewno. Osiąga się to przez jego wietrzenie i ochronę przed opadami przez okres 2 lat ( w zależności od gatunku drewna i sposobu sezonowania okres ten może być krótszy lub dłuższy). Jeżeli będzie spalane wilgotne drewno, mogą wystąpić szkody w piecu i w urządzeniu oddającym spaliny – następuje również podwyższona emisja materiałów szkodliwych oraz podwyższone zużycie drewna.
5. Na właścicielu obiektu spoczywają obowiązki w utrzymania jego sprawności technicznej w zakresie bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska, a w szczególności zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną, pożarem, wybuchem, porażeniem prądem albo zatruciem gazem. Dlatego w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych według poniższych zasad:
- od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku,
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku,
- zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku.

źródło i zdjęcia: Presto

Firma powiązana:

Presto

Telefon 22 889 56 75, 22 374 74 67, 22 889 54 77
www.presto-kominy.pl
biuro@presto-kominy.pl, sprzedaz@presto-kominy.pl

Presto