Porady

Nicewicz Zakład Stolarski: Klimat mieszkania i jakość powietrza

04.11.2015

Wpływ na elementy budowlane zwłaszcza: Drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi przejścia ocienionego w budynkach jednorodzinnych i użyteczności publicznej. Drzwi wejściowe do mieszkań z nieogrzewanych klatek schodowych. Projekty modernizacji i remontów.

 

Wietrzenie

Zamknięte pomieszczenia wymagają regularnego dopływu świeżego powietrza.Zamknięte pomieszczenia wymagają regularnego dopływu świeżego powietrza

Ze względów higienicznych za konieczną uznaje się wymianę co godzina 50% objętości powietrza w pomieszczeniu.

Pleśń

Przy braku wentylacji zwiększa się wilgotność powietrza. Prowadzi to do powstania szkód wywołanych przez wilgoć pleśń i zagrzybienie. Nieświeże powietrze wywołuje uczucie zmęczenia.

Zużycie energii

Podczas wietrzenia tracimy 50% ciepła, lecz świeże suche powietrze pozbawione wilgoci jest znacznie łatwiej ogrzać. Stosując nowoczesne rozwiązania do wietrzenia możemy to ciepło odzyskać.

Uszczelnienie

Szczelna osłona budynku, szczelnie zamykające się okna i drzwi, w wysokim stopniu wpływają na obniżenie kosztów ogrzewania, ale także na zmniejszenie wymiany powietrza.Szczelna osłona budynku, szczelnie zamykające się okna i drzwi, w wysokim stopniu wpływają na obniżenie kosztów ogrzewania, ale także na zmniejszenie wymiany powietrza

Kroki dotyczące budowy

Najważniejszym warunkiem jaki należy spełnić dla mieszkań bez zagrzybienia z drzwiami bez odkształceń i wypaczeń jest budowanie i eksploatowanie zgodnie z poziomem techniki tzn.:
- Prawidłowa izolacja budynku zaczynając od gruntu,
- Właściwa izolacja cieplna ścian,
- Zabezpieczenie przed deszczem poziomym,
- Prawidłowa konstrukcja dachu,
- Wodoszczelne instalacje,
- Wyeliminowane mostki cieplne uwzględniając współczynnik fRSI,
- Kontrolowana wymiana powietrza do maksymalnie 55% względnej wilgotności powietrza.

W tym przypadku wiele budynków spełni wymóg uniknięcia „tworzenia się punktu rosy”. Jednak nie zostanie spełnione kryterium dotyczące zagrzybienia, wymiany powietrza i wilgotności powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

Postępowanie użytkownika i sposób wentylacji

Wzrost zawilgocenia prowadzi do wypaczenia się okien i drzwi, tworzenie się pleśni, rdzewienie okuć itd. Jest to związane przede wszystkim z pomieszczeniami, na które wpływają: Wysoka wewnętrzna wilgotność w pomieszczeniach spowodowana: dużą ilością roślin, akwaria, ilością przebywających osób itd.

Starsze budownictwo, lub nieprawidłowy sposób wentylacji, np. z powodu przeciągów, nieocieplonych ścian i stropów.
Wyższe temperatury powietrza w pomieszczeniach np. nagrzewanie do 23-24oC, żeby stworzyć przyjemny klimat pomimo wysokiej wilgotności powietrza. Przy takim postępowaniu dotyczącym ogrzewania i wentylacji wszczyna się bardzo niebezpieczny w skutkach proces. Wilgotność powietrza wzrasta. Temperatura powietrza wzrasta. Temperatura punktu rosy wzrasta.

Pleśnie i ich skutki

Pleśnie występują wszędzie. Jeżeli stężenie pleśni przekroczy określony poziom, może dojść do wystąpienia problemów zdrowotnych mieszkańców. Pleśni mogą rosnąć tylko w określonych warunkach. Wystarczy że wystąpi wilgotność względna 80% na powierzchni materiału. Szczególnie dobre warunki wzrostu powstają zawsze wtedy, gdy dochodzi do tworzenia się wody kondensacyjnej.

Obszary zagrożenia wskutek złej izolacji

Wilgoć występująca w mieszkaniu może tylko częściowo zostać zaabsorbowana przez powietrze pokojowe. Pozostała wilgoć jeżeli nie zostanie usunięta przez prawidłowe wietrzenie, osadza się na zimnych powierzchniach elementów budowlanych. Głównie na oknach i drzwiach. Szkody powstające na skutek wilgoci: plamy pleśni i zagrzybienia, głównie za szafami, na węgłach, przy ościeżnicach drzwi i okien a także pod tapetami i okładzinami. 

Nowe zagrożenia w nowych szczelniejszych domach

W domach nowej generacji, w zastraszającym stopniu rośnie ilość szkód powstałych w skutek wilgoci. Nasuwa się pytanie – dlaczego? Odpowiedz jest prosta: Buduje się coraz bardziej szczelnie i hermetycznie. Oszczędzamy na energii, więc mniej ogrzewamy. W porze zimowej unika się wymiany wilgotnego powietrza na suche, pomimo że suche powietrze ogrzejemy szybciej. Wraz z wymianą okien i drzwi na szczelniejsze nie zmieniają się przyzwyczajenia dotyczące wietrzenia.
Często nie oblicza się mostków termicznych podczas projektowania. Przez to nie są zlikwidowane podczas budowy, pomimo że można było to dokonać. Wietrzy się mniej ze względu na oszczędność energii, lub wcale.

Oddychające ściany?

O ścianach pochłaniających wilgoć „ oddychających ścianach” można wiele dyskutować. Z punktu widzenia fizyki budowli jest to nieistotne. Tylko 1 do 2% pary wodnej może przenikać przez ściany na zewnętrz. Prowadzi to do nowych zagrożeń w postaci wody kondensacyjnej w konstrukcji, która też niekorzystnie wpływa na współczynnik przenikanie ciepła, może go pogorszyć nawet do 30%. Chcąc uzyskać stan zadawalający pod kątem higieny powietrza, powinniśmy co 3 godziny co najmniej przez 5 minut zastosować wietrzenie uderzeniowe przy otwartych otworach okiennych, naprzeciw siebie lub okienno-drzwiowych (na przeciągu). Czyli 30m3 świeżego powietrza na osobę na godzinę stanowi przy tym niezbędne minimum. Może to zapewnić, tylko regulowana, mechaniczna instalacja wentylacyjna, najkorzystniej z odzyskiem ciepła (WRG).

Ciśnienie pary wodnej

Para wodna z ciśnieniem cząsteczkowym przyczynia się do ciśnienia całkowitego mieszaniny gazów powietrza. Każdy z gazów odpowiednio do swojego stężenia. Także zawarta w powietrzu para wodna przyczynia się do ciśnienia całkowitego. Dlatego wilgotność powietrza można opisać. Ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej, a względną wilgotność jako stosunek ciśnienia cząsteczkowego do ciśnienia nasyconego.

źródło i zdjęcia: Nicewicz Zakład Stolarski

Firma powiązana:

Nicewicz Zakład Stolarski

Telefon 86 278 22 28
www.nicewicz.pl
biuro@nicewicz.pl

Nicewicz Zakład Stolarski