Porady

Guardian: Zaawansowana technologia napylania powłok

04.11.2015

Obecnie, istnieją dwie technologie nanoszenia powłok na szkło. Jedną z nich jest process pyrolityczny (on-line), gdzie powłoki napylane są podczas produkcji szkła float. Drugi proces zachodzi w próżni, już po procesie produkcji szkła (off-line), w urządzeniu magnetronowym (tzw. coater). W zasadzie druga z tych metod, w porównaniu do procesu pyrolitycznego, pozwala na wyprodukowanie bardziej różnorodnych powłok, które charakteryzują się dużo szerszym zakresem parametrów.

Do produkcji szkieł architektonicznych , Guardian wykorzystuje tylko metodę magnetronową (MSVD - Magnetron Sputter Vacuum Deposition). Proces ten zachodzi na poziomie cząsteczkowym i powłoki nanoszone w tej technologii tradycyjnie nazwane zostały miękkimi.Proces powlekania szkła w technologii magnetronowej

Guardian w procesie produkcyjnym wykorzystuje różne gazy takie jak argon, azot czy tlen, które reagują z innymi materiałami wykorzystywanymi w tej technologii tworząc cienkie metaliczne i dielektryczne warstwy napylane w różnej kolejności. Warstwy te w rezultacie zapewniają szeroki zakres oferowanych powłok i ich charakterystyk:

- pozwalają osiągać bardzo wysokie oszczędności energii,

- spełniają, a nawet przekraczają wymagania energetyczne lokalnych regulacji budowlanych,

- zaspokajają różne wymagania estetyczne i projektowe,

- zapewniają krótkie terminy dostaw szkła.

źródło i zdjęcia: Guardian Częstochowa Sp. z o.o.