Porady

Steinbacher Izoterm: Izolacja dachów – dlaczego steinodur ®UKD?

04.11.2015

Termoizolacje stropodachów lub dachów zielonych wymagają stosowania specjalnie konstruowanych materiałów termoizolacyjnych, bowiem dachy są niezwykle ważnym elementem budynków. Dachy muszą być nie tylko "ciepłe", ale także trwałe.

Stropodachy w układzie klasycznym wymagają stosowania materiałów o najniższym przewodnictwie cieplnym oraz wykluczających powstawanie mostków termicznych. Takim materiałem jest steinodur ® UKD, bowiem posiada współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący zaledwie 0,034 W/mK, a mostki termiczne wykluczane są przez felcowane

obrzeża. W budynkach wysokich istotną rolę odgrywa także wytrzymałość termoizolacji na ściskanie, gdyż ze względu na występowanie dużych sił pochodzących od ssania wiatru, termoizolacja powinna być mocowana do podłoża kotwami ściskającymi lub warstwą dociążającą. Wytrzymałość na ściskanie płyt steinodur ® UKD wynosi aż 180 kPa, co pozwala je
bezproblemowo mocować do podłoża. Stropodachy w układzie tzw. odwróconym oraz dachy zielone, oprócz wymienionych cech, wymagają także od termoizolacji odporności na gnicie oraz zapewnienia wysychania warstwy hydroizolacyjnej leżącej na podłożu. Takie właściwości posiadają właśnie płyty steinodur ® UKD, a wysychanie hydroizolacji uzyskuje się przez specjalnie kształtowane po przekątnej rowki odwadniające, którymi woda opadowa spływa do odpływów a potem powietrze
wysusza podłoże.

Zalety płyty termoizolacyjnej steinodur ® UKD:

• bardzo dobra izolacyjność cieplna
λ = 0,034,
• niska chłonność wody - 0,3 % po 28 dniach,
• wysoka wytrzymałość mechaniczna 18 ton/m² przy ugięciu 2%, a przy ugięciu 10 % - 20 ton/m²,
• drenaż wód opadowych,
• nowatorska konstrukcja,
• stabilność wymiarów,
• paroprzepuszczalność - µ = 60,
• stabilność wymiarów,
• materiał samogasnący.

źródło i zdjęcia: Steinbacher Izoterm

Firma powiązana:

Steinbacher Izoterm

Telefon 22 785 06 90
www.steinbacher.pl
biuro@steinbacher.pl

Steinbacher Izoterm