Porady

Hatek: Stosowanie prefabrykacji drewnianej konstrukcji dachowej obniża koszty budowy

03.11.2015

Prosty system eliminuje konieczność pod zlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (można nabyć wiązary do samodzielnego montażu lub zrobi to ich producent). Duże oszczędności przynosi stosowanie dolnego pasa jako konstrukcji stropu (zarówno w konstrukcjach poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych) przez co można wyeliminować kosztowny strop betonowy. Ta eliminacja stropu (typu Filigran czy Teriva) na etapie projektu "odciąża" konstrukcję i pozwala zaoszczędzić dodatkowo poprzez zastosowanie lżejszych ścian i fundamentów.

ETAP 1

Stworzenie projektu i dokumentacji 

Stworzenie projektu i dokumentacji produkcyjnej z użyciem specjalistycznego oprogramowania

ETAP 2

Piły obrotowe wycinają elementy zgodnie z dokumentacją produkcyjną (tzw. "listą cięć" generowaną przez program TrussCon)

Wycięcie elementów konstrukcji przy użyciu pił poprzecznych sterowanych numerycznie.

ETAP 3

Impregnowanie wyciętych elementów metodą zanurzeniową w środku zapobiegającym działaniu ognia, grzybów, pleśni i owadów.

ETAP 4

Łączenie elementów wiązarów w całość poprzez wprasowanie w węzłach płytek kolczastych dokonuje się w oparciu o dokumentację, którą tworzy program RoofCon/TrussCon. Szablony dociskowe na stolikach zapewniają dokładność i powtarzalność wymiarów wytwarzanych wiązarów

Połączenie płytkami kolczastymi elementów ułożonych na szablonie za pomocą prasy.


ETAP 5

Po wykonaniu komplet wiązarów jest dostarczany w uzgodnionym terminie na budowę

Transport wiązarów na plac budowy.

ETAP 6

Typową więźbę na domu jednorodzinnym montuje się z reguły w ciągu 1 dnia

Montaż wszystkich elementów konstrukcji w całość - na obiekcie, dokonuje się w o parciu o plan, wykonywany przez program. W zależności od ciężaru wiązarów, wysokości budynku, możliwości dojazdu itp. montuje się konstrukcję ręcznie lub z użyciem dźwigu. Typową więźbę na domu jednorodzinnym montuje się z reguły w ciągu 1 dnia.

źródło i zdjęcia: Hatek

Firma powiązana:

HATEK Janusz Zaręba Sp. j.

Telefon 23 692 77 31
www.hatek.com.pl
hatek@hatek.com.pl

HATEK Janusz Zaręba Sp. j.