Porady

Koszty budowy hali magazynowej - składowe kosztorysu MCM Project

30.10.2015

Całkowity koszt budowy hali magazynowej zależy od wielu czynników. Poza ceną konstrukcji stalowej, należy uwzględnić wszelkie koszty procesu inwestycyjnego, w tym m.in.: projekt budowlany, roboty ziemne, fundamenty, posadzki, przyłącza, montaż, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Do składowych kosztorysu inwestycji należy zaliczyć również takie elementy jak: powierzchnię hali, jej kubaturę, przeznaczenie, dodatkowe wyposażenie oraz dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb.

Przed opracowaniem kosztorysu
Koszt budowy hali magazynowej ustalany jest przez wykonawcę zawsze przed rozpoczęciem danej realizacji. Kosztorys wykonujemy m.in. w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze oraz na podstawie koncepcji hali, uzyskanej od inwestora.

Produkcyjna hala stalowa Mercator Medical S.A. Projekt i wykonanie – MCM Project


W pierwszym przypadku, otrzymujemy projekty budowlane od inwestora i na ich podstawie tworzymy kosztorys całej inwestycji. W drugim przypadku zaś, aby właściwie oszacować wszelkie koszty, należy uzyskać od inwestora wiele szczegółowych informacji, takich jak: wyniki badań gruntowych, przedstawiające występowanie wód gruntowych i jakość gruntu, wielkość hali, informacje dotyczące składowanych materiałów w hali, ilość oraz wielkość bram i drzwi.

Składowe kosztorysu
Każdy kosztorys, dotyczący kosztów budowy hali magazynowej, powinien zawierać niżej wymienione elementy składowe:

1) Czynności przygotowawcze (w zależności od zagospodarowania działki):

 • Rozbiórki istniejącej nawierzchni utwardzonej lub istniejących zabudowań kolidujących z budową hali
 • Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów
 • Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
 • Przyłącza wodno – kanalizacyjne i elektryczne dla potrzeb budowy
 • Drogi tymczasowe z myjką kół
 • Przekładanie istniejących sieci wodno -kanalizacyjnych, elektrycznych, elektrotechnicznych, grzewczych

2) Roboty ziemne i fundamentowe:

 • Zdjęcie humusu
 • Wykopy pod fundamenty hali
 • Fundamenty hali
 • Zasypanie fundamentów hali
 • Podbudowa pod posadzkę hali

3) Roboty budowlano – montażowe:

 • Konstrukcja stalowa hali
 • Rampy żelbetowe
 • Roboty murarskie
 • Ściany w systemie lekkiej obudowy
 • Pokrycie dachu
 • Świetliki dachowe
 • Bramy, drzwi, okna
 • Doki
 • Roboty wykończeniowe

4) Roboty instalacyjne – elektryczne:

 • Instalacja odgromowa przy fundamentach
 • Instalacja zasilania wraz z przyłączem elektrycznym
 • Instalacja oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna
 • Instalacja odgromowa na dachu hali

5) Roboty instalacyjne – sanitarne i wentylacji:

 • Instalacje pod posadzkowe
 • Instalacje wodno – kanalizacyjne wraz z przyłączami
 • Instalacja hydrantowa
 • Instalacja wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej

6) Roboty posadzkarskie:

 • Podbudowa pod posadzkę z betonu
 • Posadzka przemysłowa

Przystępując do budowy hali magazynowej, powinniśmy zawsze mieć na uwadze fakt, iż w trakcie robót budowlanych, może dojść do zawyżenia, bądź zaniżenia zadeklarowanej przez wykonawcę ceny inwestycji. Na zmianę kosztów budowy mogą mieć wpływ takie elementy, jak np.: zmiana zakresu robót, dodatkowe koszty projektowania, zmiana harmonogramu prac, bądź zmiany w ustawodawstwie.

Z chęcią rozpoczniemy dla Państwa proces wyceny inwestycji oraz wyjaśnimy wszystkie pozostałe wątpliwości. Więcej informacji dotyczących hal magazynowych, których generalnym wykonawcą jest firma MCM Project, znajdziecie Państwo pod adresem:http://www.mcmproject.com.pl/hale/magazynowe. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami!

źródło i zdjęcie: http://www.mcmproject.com.pl/strefa-inwestora/koszt-budowy-hal-magazynowych

Firma powiązana:

MCM PROJECT Sp. z o.o.

Telefon 42 637 20 34
www.mcmproject.com.pl
biuro@mcmproject.pl

MCM PROJECT Sp. z o.o.