Porady

Jak dobrać palnik pelletowy do kotła C.O.? - radzi ECO-PALNIK

04.09.2015

Zasady doboru palnika do kotła i montażu - podstawowe kryteria przedstawia firma ECO-PALNIK

 1. Moc  palnika - jakiej mocy  palnik dobrać do kotła. Z uwagi na fakt, że przy spalaniu pelletu / biomasy/ powstaje więcej gazów niż przy oleju opałowym czy gazu  przy danej mocy urządzenia - nie wkładamy palników o większej mocy niż moc znamionowa kotła. Wiedząc że palniki olejowe mogą pracować w nadciśnieniu  w komorze spalania, a palniki pelletowe z reguły powinny pracować na podciśnieniu w komorze spalania. Niewielkie nadciśnienie  w komorze spalania kotła jest akceptowalne jeśli palnik jest wyposażony na drodze podawania paliwa w śluzę celkową lub samoczynną klapę p.poż. działającą niezależnie od energii elektrycznej. Klapa puszcza paliwo w kierunku palnika a blokuje przepływ gazów w kierunku odwrotnym - czyli w kierunku podajnika.
 2. Podstawowym kryterium doboru mocy palnika  do kotłów olejowych nie tyle jest moc kotła lecz zapotrzebowanie na ciepło obiektu.
 3. Budowa kotła - a w zasadzie jego konstrukcja.
  • Najważniejszym kryterium czy dany kocioł nadaje się do założenia palnika pelletowego jest jego budowa. Palniki pelletowe można wkładać tylko do kotłów z zamknięta komora spalania i posiadających komorę spalania pozwalającą na gromadzenie części stałych produktów spalania - czyli popiołu i żużla, oraz czyszczenie wymiennika.
  • Istotnym jest też przebieg spalin, czy jest to kocioł trój-ciągowy, czy dwu-ciągowy, czy spaliny odpływają od palnika czy też kocioł posiada komorę nawrotną spalin.
 4. Ciąg kominowy. Ciąg kominowy winien odprowadzić nam strumień spalin we wszystkich cyklach działania palnika, fazie rozpalania, palenia z mocą maksymalną  /przeważnie znamionową/, mocą minimalną i podczas wygaszania paleniska.
  Wielkość ciągu kominowego uzależniona jest od:
  • przekroju komina,
  • wysokości komina,
  • uwarunkowań lokalnych, spowodowanych osłonięciem drzewami czy zabudowaniami,
  • różnica temperatur spalin  na wlocie i wylocie
 5. Odległość od przeciwległej ściany

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: ECO-PALNIK

Firma powiązana:

Eco-Palnik ZPD Skiepko Wiesław Skiepko

Telefon +48 41 394 55 18, +48 604 503 547
www.eco-palnik.pl
biuro@eco-palnik.pl

Eco-Palnik ZPD Skiepko Wiesław Skiepko