Porady

Jak działa szambo ekologiczne? - przedstawia EKOPOL

07.09.2015

Zbiorniki bezodpływowe EKOPOL wykonane są z wysokiej jakości żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem. Wśród wielu obszarów, w jakich znajdują zastosowanie można wymienić: gromadzenie ścieków, wód opadowych, gnojówki, gnojowicy oraz wielu innych cieczy powstających w budownictwie mieszkalnym, rolnictwie, przetwórstwie spożywczym itp.

Krótka charakterystyka zastosowania:

  1. Podstawowym zastosowaniem zbiorników bezodpływowych firmy EKOPOL jest gromadzenie ścieków z gospodarstw domowych, w których (z różnych względów) montaż przydomowej oczyszczalni okazuje się niemożliwy. W tym aspekcie zbiornik służy do gromadzenia ścieków w 10 - 14 dniowych okresach, po tym czasie należy opróżniać zbiornik korzystając z usług taboru asenizacyjnego.
  2. Nasze zbiorniki świetnie nadają się do gromadzenia wody deszczowej. Montuje się je pod powierzchnią gruntu w ogrodzie i grawitacyjnie łączy z systemem rurowym odwadniającym powierzchnie np. dachów. Odzyskaną w ten sposób wodę można wykorzystać do celów gospodarczych, a nadmiar odprowadzić do systemu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej. Fakt, że zbiorniki lokalizowane są podziemnie jest źródłem wielu korzyści:
    • zgromadzona w nich woda deszczowa nie nagrzewa się w upalne dni, dzięki czemu może być z powodzeniem wykorzystywana do nawadniania ogrodu,
    • do zbiorników nie dociera światło słoneczne, co hamuje rozwój tzw. fitoplanktonu (poprzez zablokowanie fotosyntezy).
  3. W rolnictwie zbiorniki typu EKO stosuje się do gromadzenia gnojowicy i gnojówki (pochodzących z obór bezściółkowych). Substancje te po przefermentowaniu mogą być wykorzystywane jako naturalny nawóz.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol