Porady

Jak działa oczyszczalnia ekologiczna? - przedstawia EKOPOL

04.09.2015

Oczyszczalnie ekologiczne typu EKO to najbardziej klasyczne, stosowane przez naszą firmę od wielu lat rozwiązanie. Są to urządzenia niezwykle skuteczne, aczkolwiek obarczone ograniczeniami prawnymi dotyczącymi lokalizacji. W działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym, że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach.

Pierwszy etap zlokalizowany jest w dwu lub trzykomorowym, przepływowym osadniku gnilnym wyposażonym w osłony stabilizacji przepływu (deflektory) i filtr doczyszczający, natomiast drugi we współpracującym z osadnikiem poletku rozsączającym (tzw. drenażu).

POŚ typu EKO w pełni spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa (określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)

Urządzenia te wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem.

Zasada działania:

Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do przepływowego osadnika gnilnego, gdzie następuje pierwszy (beztlenowy) etap ich oczyszczania. Jest to oczyszczanie mechaniczne wykorzystujące grawitacyjne przemieszczanie się substancji nierozpuszczalnych w toni ścieków zgromadzonych w komorze. Substancje cięższe od wody opadają na dno komory (sedymentacja), a lżejsze unoszą się na powierzchni cieczy (flotacja) tworząc kożuch.

Znajdująca się pomiędzy kożuchem a osadem dennym sklarowana ciecz przepływa grawitacyjnie (pod deflektorem) do kolejnej (drugiej) komory. Tam procesy sedymentacji powtarzają się i sklarowana ciecz może przepłynąć do ostatniej komory, gdzie znów zostanie poddana analogicznym procesom. Na wyjściu z osadnika (w komorze trzeciej) zamontowany jest filtr doczyszczający, który zapobiega przedostawaniu się osadów do pozostałych elementów systemu.

Z osadnika ścieki odpływają do drenażu rozsączającego - jest to układ podziemnych drenów równomiernie wprowadzających wstępnie podczyszczone ścieki do gruntu, gdzie następuje ich dalsze biologiczne oczyszczanie. Ścieki wprowadzone do porowatego gruntu osadzają się na powierzchni jego cząstek i powodują intensywny rozwój tzw. błony biologicznej. Mikroorganizmy tlenowe tworzące tą błonę oczyszczają ścieki poprzez włączenie znajdujących się w nich substancji do własnych biochemicznych procesów życiowych.

W wyniku tych procesów następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska proste związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób całkiem przyjazny dla środowiska i naturalny, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia. Po zakończeniu doczyszczania drenażowego woda pościekowa infiltruje przez niżej położone warstwy gruntu rodzimego i zasila zasoby wód gruntowych.

Jak działa oczyszczalnia ekologiczna? - przedstawia EKOPOLWięcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol