Porady

Ile prądu zużywają rekuperatory oferowane przez Pro-Vent?

17.09.2015

Pobór mocy przez wentylatory zależy od wielkości centrali (od wydajności). Nowe wprowadzone przez firmę PRO-VENT centrale z wymiennikiem przeciwprądowym MISTRAL PRO z silnikami EC mają jeden z najniższych współczynników SFP=0,2 W/(m3/h) na rynku.

Wynika to z bardzo małych oporów wewnętrznych centrali na poziomie 100 Pa dla nominalnego przepływu.

Standardowe centrale z silnikami AC jeśli pracują w okolicach maksymalnej swojej wydajności mają zbliżone zużycie prądu do silników EC dla tej samej wydajności.

Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów EC ma zatem uzasadnienie ekonomiczne przy dobrze dobranej centrali dla danej wielkości obiektu i pracy na niższych biegach w dłuższych okresach czasu.

źródło i zdjęcie: PRO-VENT