Porady

Jak działa głowica proporcjonalna 24V - prezentuje Comap

20.08.2015

Skok w elektrotermicznej głowicy proporcjonalnej zależy od wartości zadanego napięcia.  Napięcie sterujące  zmienia się w granicach 0-10V i doprowadzane jest z termostatu lub z układu regulacyjnego. Zawór otwierany jest proporcjonalnie do doprowadzonego napięcia.

Głowica działa na zasadzie elementu woskowego, który nagrzewany jest oporowo. Woskowa kształtka ogrzewana jest i w wyniku rozszerzania i zmiany objętości działa na mechanizm wewnątrz głowicy, w której podnosi trzpień a sprężyna tłoczka zaworu otwiera zawór. Powrotny ruch tłoczka zaworu zapewnia sprężyna.

Po pierwszym doprowadzeniu napięcia 24V do głowicy zawór 750PICV zostanie otwarty na wartość 0,5 mm a następnie zamknięty. W ten sposób ustalony jest punkt zamykania zaworu i przeprowadzona jego kalibracja.

Po doprowadzeniu napięcia sterującego 0-10V DC (po przeprowadzonym procesie kalibrowania i upłynięciu początkowej zwłoki czasowej) głowica otworzy zawór do pozycji odpowiadającej doprowadzonemu napięciu. W przypadku obniżenia napięcia system elektroniczny zmniejszy ogrzewanie kształtki woskowej.

W zakresie 0-0,5V głowica pozostaje w stanie spoczynku w celu wyeliminowania wpływu wahań napięcia, które może być spowodowane długimi przewodami. Po upłynięciu zwłoki czasowej zawór zamykany jest pod działaniem sprężyny w głowicy. 

źródło i zdjęcie: Comap

Firma powiązana:

Comap

Telefon 22 679 00 25
www.comap.pl
comap@comap.pl

Comap