Porady

Firma NIBCO radzi, jak prawidłowo montować instalację wykonaną z PVC-U i PVC-C

17.08.2015

Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łączenie "na sucho". Rura powinna swo­bodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.

Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy...

Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury.

Cięcie rur najlepiej jest wykonać...

Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Końcówki przeciętych rur należy zfazować

Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem (ma to na celu wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie klejem. Przy technologii jednostopniowej, tj. przy użyciu kleju ONE STEP, nie jest konieczne użycie oczyszczacza.

Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem

Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa.

Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min

Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki powstaje równy wałe­czek kleju.

Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek

Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych i zalecanych przez NIBCO Sp. z o.o.

Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych

Przy łączeniu z innymi systemami bądź urzą­dzeniami do instalacji wody zimnej można stosować złączki z gwintem zewnętrznym PVC-U. Przy instalacjach wody ciepłej stoso­wać połączenia śrubunkowe.

Przyłączeniu z innymi systemami bądź urzą­dzeniami do instalacji

 

W ofercie NIBCO znajdują się wszelkie niezbędne akcesoria, narzędzia oraz kleje do prawidłowego wykonania instalacji.

źródło i zdjęcie: NIBCO

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco