Porady

Czym jest wartość Kvs? - odpowiada ESBE

24.07.2015

Kvs to miara przepustowości zaworu, obliczana w następujący sposób. Załóżmy, że zawór pracuje przez 1 godzinę przy ciśnieniu różnicowym równym 1 bar. Łączny przepływ przez zawór w m3 = wartość Kvs.

Jednostką stosowaną w USA jest Cv, odpowiadająca przepływowi. w galonach amerykańskich na minutę przy spadku ciśnienia o 1 psi. Do przeliczania wartości Kv na Cv należy wykorzystać współczynnik 1,16 (1,16 * Kv = Cv).

źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems

Firma powiązana:

ESBE Hydronic Systems

Telefon 61 851 07 28
www.esbe.pl, www.klubesbe.pl
info.pl@esbe.eu

ESBE Hydronic Systems