Porady

Dymienie z kotła. Co robić? - radzi firma Kotły Żywiec

22.07.2015

Instalacja kominowa stanowi najważniejszy element w prawidłowej pracy kotła. Powinna odpowiadać zaleceniom zawartym w dokumentacji techniczno ruchowej dołączonej do kotła.

Należy utrzymywać ja w należytej czystości oraz szczelności. Regularnie poddawać obsłudze przez kominiarza. Również kanały konwekcyjne kotła powinny być okresowo (raz na 14 dni) czyszczone. Niedopełnienie tych zaleceń to najczęstszy powód dymienia kotła.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Kotły Żywiec

Firma powiązana:

Kotły Żywiec

Telefon 33 861 53 19
www.kotlyzywiec.eu
sprzedaz@kotly-zywiec.com.pl

Kotły Żywiec