Porady

Szyby w polskich warunkach klimatycznych - porada GLASSOLUTIONS Saint-Gobain

10.07.2015

Szyba może stanowić nawet 90% powierzchni okna, dlatego to jej właściwości w największym stopniu decydują o energooszczędności stolarki. Nowoczesne zestawy szybowe pokrywane powłokami ze szlachetnych metali kilkaset razy cieńszymi niż ludzki włos, potrafią izolować pomieszczenia od zimna niemal tak dobrze jak ściana, chronić przed ich przegrzewaniem a nawet wspomagać system ogrzewania pozyskując darmową energię słoneczną. Najlepszy efekt można uzyskać rozwiązania odpowiednio dobrane do warunków klimatycznych.

Szyby w polskich warunkach klimatycznych - porada GLASSOLUTIONS Saint-GobainSzyby w polskich warunkach klimatycznych.

Technologie budowlane danego regionu są pochodną panujących w nim warunków klimatycznych. W warunkach polskich najważniejszy czynnik stanowi odpowiednia izolacyjność ścian i okien, która obecnie wpływa także na standard energetyczny budynku i koszty jego utrzymania. Klimat polski należy bowiem do najzimniejszych w porównaniu z innymi krajami europejskimi, choć cechuje go zróżnicowanie geograficzne.

Na każdy metr kwadratowy w ciągu roku przypada średnio 996 kWh, energii słonecznej, co stanowi nawet dwa razy mniej niż w Europie południowej. Nieco większe wartości, nawet powyżej 1100 kWh na metr kwadratowy występują w niektórych województwach wschodnich i na północnym zachodzie. Dlatego idealne w naszych warunkach będą zestawy szybowe, które z jednej strony izolują budynek od zimnego powietrza, a z drugiej pozwolą zmaksymalizować dostępne zasoby energii. Zrównoważenie zysków i strat jest więc uzależnione od doboru zestawów szybowych o odpowiednio zbilansowanych parametrach przenikania ciepła Ug, przepuszczalności energii słonecznej g i przepuszczalności światła TL, takich jak na przykład Climatop LUX.

Szyby w polskich warunkach klimatycznych - porada GLASSOLUTIONS Saint-GobainPrzede wszystkim ciepłe zestawy szybowe. Zasoby energii słonecznej w Polsce są mocno zróżnicowane w ciągu roku. Największe jej dawki trafiają do nas w czerwcu i lipcu, podczas gdy w grudniu wartość nasłonecznienia wynosi zaledwie 25 kWh/m2. To prawie siedem razy mniej niż w sezonie letnim. Dlatego podstawową cechą okien powinna być izolacyjność termiczna, oznaczona symbolem Ug. Obecnie standardem są zestawy dwuszybowe o parametrach Ug=1,1 W/m2K, jednak już w domach energooszczędnych współczynnik ten jest nawet do dwóch razy niższy. Stosowane są szyby dwukomorowe, a także trzykomorowe złożone z 4 tafli szkła o współczynnikach Ug=0,6-0,7 W/m2K.

Jest to współczynnik zbliżony do parametrów ciepłej ściany. Szyby w energooszczędnych zestawach dwukomorowych są łączone za pomocą ciepłej ramki Swisspacer i wypełniane gazami szlachetnymi, takimi jak na przykład argon, krypton czy ksenon, które ze względu na wysoką gęstość i niski współczynnik przenikania ciepła stanowią doskonałe izolatory, zapobiegające przewodzeniu ciepła z budynku do otoczenia. Dodatkowym zabezpieczeniem przed promieniowaniem ciepła na zewnątrz są niewidoczne gołym okiem warstwy tlenków metali szlachetnych, które działają w sposób selektywny. Zatrzymują one fale długie, a jednocześnie przepuszczają krótkie fale słoneczne. Dzięki umieszczeniu warstw niskoemisyjnych na szybie wewnętrznej i zewnętrznej zjawisko to działa również w drugą stronę, odbijając ciepło z powrotem do wnętrza domu.

Szyby w polskich warunkach klimatycznych - porada GLASSOLUTIONS Saint-GobainWięcej słońca w Twoim domu. Nasłonecznienie w polskim klimacie jest stosunkowo równomierne, choć wbrew pozorom nie jest ono jednolite. Najlepszych warunków pod tym kątem dostarcza rejon polski południowo-zachodniej znajdującej się w klimacie umiarkowanym, podczas gdy resztę kraju można zaliczyć do strefy zimnej, odznaczającej się niskim nasłonecznieniem. Dlatego w nieco cieplejszych rejonach kraju warto zużytkować zasoby energii montując zestawy szybowe o wysokim współczynniku przepuszczalności cieplnej g, co jest osiągane za pomocą odpowiednich powłok niskoemisyjnych. Jeśli szyby posiadają wyższy współczynnik g niż Ug, oznacza to, że dostarczają więcej ciepła niż przepuszczają.

Tak się dzieje w przypadku zestawów szybowych Climatop LUX, o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,6 i współczynniku g=0,62. Z kolei w tych rejonach kraju, w których występują niedobory światła słonecznej należy zwrócić szczególną uwagę na przepuszczalność światła TL w zestawach szybowych. Wyższy współczynnik przepuszczalności pozwoli ograniczyć energii elektrycznej potrzebnej do sztucznego oświetlenia.

W popularnym przekonaniu im mniej tafli szkła, tym mniej barier dla przenikania światła dziennego, jednak odpowiednia kombinacja wysokiej jakości szkła i powłok niskoemisyjnych może dać lepsze rezultaty nawet w przypadku okien trzyszybowych. W szybach z serii Climatop LUX zastosowano bezbarwne szklenie PLANILUX, na które nakłada się w urządzeniach magnetronowych powłokę PLANITHERM LUX. Jej specjalne właściwości pozwalają na przepuszczanie aż 73% światła do wnętrz pomieszczeń. To najlepszy wynik dla szyb dwukomorowych.

źródło i zdjęcia: GLASSOLUTIONS Saint-Gobain

Firma powiązana:

GLASSOLUTIONS Polska

Telefon 32 649 95 00
www.glassolutions.pl

GLASSOLUTIONS Polska