Porady

Jakie wymagania musi spełniać kotłownia?- radzi METAL-FACH

01.07.2015

Informacje o tym, jakie wymagania musi spełniać kotłownia na paliwa stałe, znajdują się w normie PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe". Mały kocioł, o mocy do 25 kW, powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń.

Podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych. Jeżeli tak nie jest, powinna być przynajmniej pokryta blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 50 cm od krawędzi kotła. Ustawienie kotła w kotłowni musi umożliwić swobodny dostęp do niego w czasie czyszczenia i konserwacji. Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m, jeżeli zostanie zapewniona poprawna wentylacja nawiewno-wywiewna.

Wentylacja nawiewna powinna się odbywać przez niezamykany otwór o przekroju minimum 200 cm2 umieszczony na wysokości nie większej niż 1 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna się odbywać za pomocą kanału wywiewnego z materiału niepalnego o przekroju minimum 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.

Gdy kocioł ma moc powyżej 25 kW, kotłownia powinna spełniać dodatkowe wymagania. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne (klasy 0,5 odporności ogniowej), otwierane na zewnątrz, ich szerokość powinna wynosić co najmniej 80 cm. Powierzchnia okien nie może być mniejsza niż 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, połowa okien powinna być otwierana.

źródło i zdjęcie: METAL-FACH Technika Grzewcza

Firma powiązana:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

Telefon 85 711 94 54, 85 711 94 54 w. 28 (sprzedaż krajowa)
metalfachtg.com.pl
sprzedaz@metalfach.com.pl

METAL-FACH Jacek Kucharewicz