Porady

Układanie okładzin schodowych wewnętrznych prezentuje PROBET DASAG

19.06.2015

Przed przystąpieniem do układania elementów schodowych należy ustalić rzedną wysokościową na dwóch sąsiednich podestach według dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Przenieść i trwale zaznaczyć poziom pomiarowy w kilku kilkunastu miejscach w zależności od potrzeb. Rozmierzyć wysokości stopni przy uwzględnieniu ilości i wielkości elementów schodowych z terrazzo dla poszczególnych biegów według dokumentacji.

Układanie na betonie:

Prefabrykowane elementy schodowe należy układać na czystym podłożu. Dlatego należy oczyścić betonowe stopnie tzw. surówkę. Następnie rozprowadzić zaczyn wodnocementowy (woda i cement  w proporcji 1:1) w miejscu położenia placków betonowych.

UWAGA: Prefabrykowanych okładzin schodowych nie układa się na warstwie betonu rozłożonego na całej powierzchni stopnia, gdyż może to prowadzić do wystąpienia natężeń skurczowych, pochodzących z tej warstwy betonu.

Prefabrykowane okładziny schodowe układa się na oddzielonych od siebie poprzecznych pasach betonowych (zgodnie z rys. 1).

Pas środkowy o szerokości nie większej niż 15-20 % długości stopnia jest pasem wiążącym okładzinę ze stopniem betonowym, a dwa pasy skrajne spełniają rolę podpory stabilizującej okładzinę. Dlatego też na pasie środkowym (wiążącym) po ściągnięciu go do wymaganej wysokości należy rozprowadzić mleczko cementowe, a na pasy skrajne (podporowe) należy rozłożyć kawałki folii, które uniemożliwiają trwałe połączenie ich z okładziną.

Materiały:

  • elementy schodowe (okładziny schodowe, kątowe lub stopnice i podstopnice);
  • Cokolik schodowy;
  • Beton B-25 zgodny z PN-EN 2061 z dodatkiem opóźniacza czasu wiązania, konsystencja półsucha;
  • Cement CEM I 32,5 R zgodny z PN-EN 197-1;
  • Silikon, styropian lub pianka.

Narzędzia, urządzenia:

  • Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana (calówka), poziomica, niwelator;
  • Młotki gumowe;
  • Kielnia;
  • Sprzęt do spoinowania.

źródło i zdjęcia: PROBET-DASAG

Firma powiązana:

Probet Dasag

Telefon 68 363 16 20
www.dasag.eu
handel@dasag.eu

Probet Dasag