Porady

Jakie wymagania formalne powinien spełniać system kominowy? - radzi Schiedel

11.08.2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. systemy kominy ceramiczne i stalowe obowiązuje system oceny zgodności 2+. Zgodnie z systemem oceny zgodności producent powinien wystawić deklarację zgodności.

Deklaracja powinna zawierać:

  •     numer nadany przez wydającego;
  •     określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkcyjnego;
  •     określenie siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela;
  •     opis wyrobu, rodzaj i zastosowanie;
  •     deklarowane właściwości użytkowe;
  •     wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;
  •     warunki stosowania wynikające ze specyfikacji technicznej;
  •     oznaczenie i siedziba jednostki notyfikowanej, która brał udział w ocenie zgodności systemy kominowego.

Uwaga

Niedopuszczalne jest wystawienie deklaracji zgodności na system kominowy, jeżeli ocena zgodności dotyczy tylko jednego z elementów komina np. rury albo obudowy. Wprowadzenie takiego wyrobu do obrotu grozi producentowi sankcjami tzn. umieszczeniem w krajowym wykazie zakwestionowanych wyrobów budowlanych oraz grzywną w wysokości 100.000 zł.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Schiedel

Firma powiązana:

Schiedel

Telefon 77 455 59 49
www.schiedel.pl
office@schiedel.pl

Schiedel